Võsu aleviku Kalda tn 3 DP

27.12.17

Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0006) on Vihula Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 199 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine.

Asendiplaan

Detailplaan (30.01.2017)

Seletuskiri (23.02.2017)

Toimetaja: MADIS TÄNAVA