Võsu aleviku Kalda tn 3 DP

8.10.19

Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0006) on Vihula Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 199 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine.

Asendiplaan

 

Detailplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikule väljapanekule Haljala Vallavalitsuse 12.06.2019 korraldusega nr 329.

Toimetaja: KULDAR PÄRN