Võsu aleviku Kalda tn 3 DP

11.06.19

Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0006) on Vihula Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 199 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine.

Asendiplaan

 

Toimetaja: KATRIN KIVI