Võsu aleviku Sääse vkt 21 DP

27.12.17

Võsu aleviku Sääse vkt 21 kinnistule (katastritunnus 92201:004:0016) on Vihula Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr 46 algatatud detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu eesmärk on krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA