Võsu aleviku Spordi tn 23 DP

27.12.17
Võsu aleviku Spordi tn 23 kinnistule (katastritunnus 92201:003:0012) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 358 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine, krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

asendiplaan
Toimetaja: MADIS TÄNAVA