Võsu keskväljaku DP

27.12.17

Võsu keskväljaku DP (Mere tn 55 ja Mere tn 67 vaheline ala)

 

DP eskiis

DP hoonestus, parkla

DP sihtotstarbed

DP trassid

DP seletuskiri

DP Keskuse Pood, variant nr 14: vaated 1 ja 2

Toimetaja: MADIS TÄNAVA