Käsmu, Lainela mü DP

12.06.18

Käsmu külas, Lainela maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0004) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusega nr 132 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 2-3 elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

 

detailplaan ja tehnovõrgud

sihtotstarbed

seletuskiri 

 

Käsmu küla Lainela DP on vastu võetud Haljala Vallavalitsuse 7.06.2018 korraldusega nr 257.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA