Aaspere Kase tee 6 võõrandamine

14.09.18

Haljala Vallavalitsus korraldab 18.09.2018 kell 10: 00 kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks  asukohaga Kase tee 6 Aaspere küla   Haljala vald.

 

Kinnistu (tunnusega 19001:001:0463, pindala 9973 m², sihtotstarve 100% elamumaa,) enampakkumise alghinnaks  on  5000 eurot

 • Võõrandamisega  seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma ostuhinna enne  notariaalse ostulepingu sõlmimist;
 • Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha 500 eurot ja osavõtutasu 100 eurot  Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 18.09. 2018 kell 9 00.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr. 322 - Kase tee 6 kinnistu võõrandamise korraldamine

Toimetaja: RIINA MUST

Essu külas Pargi tänava kinnistutele hoonestusõiguse seadmine

15.09.18

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus korraldab 18.09.2018 kell 10: 00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Haljala vallas Essu külas asuvatelejärgmistele kinnistutele : 

1. Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1668 eurot;

2. Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1874 eurot ;

3. Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1899 eurot;

4. Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1922  eurot;

5. Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1934 eurot;

6. Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1942 eurot;

7. Pargi tn 19a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, alghinnaga 1932 eurot.

 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;
 • Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha  100 € ja osavõtutasu 20 € iga kinnistu kohta Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 18.09. 2018 kell 9 00.

 

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus: Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras

Toimetaja: KATRIN KIVI

Uus põik hoonestusõiguse seadmine

15.09.18

Hoonestusõiguse seadmine

 

Haljala Vallavalitsus korraldab 18.09.2018 kell 10: 00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks järgmistele Haljala vallas Haljala alevikus asuvatele kinnistutele: 

 1. Uus põik 7 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208031, katastritunnus 19002:003:0108, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 014 m2) 5116 eurot;
 2.  Uus põik 23 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203031, katastritunnus 19002:003:0094, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) 5243 eurot;
 3.  Uus põik 21 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208331, katastritunnus 19002:003:0095, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 067 m2) 5243 eurot;
 4.  Uus põik 19 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5202931, katastritunnus 19002:003:0096, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 404 m2) 6106 eurot;
 5.  Uus põik 18 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5203331, katastritunnus 19002:003:0097, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 705 m2) 6871 eurot;
 6.  Uus põik 16 asuv kinnistu (kinnistusregistriosa nr 5208631, katastritunnus 19002:003:0098, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2 504 m2) 6360 eurot;
 7.  Uus põik 14 asuv kinnistu (kinnisturegistriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973 m2) 5011 eurot.
 • Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud kannab 100% ostja;
 • Ostja kohustub tasuma hoonestusõiguse tasu enne hoonestusõiguselepingu sõlmimist;
 • Pakkuja kohustub tasuma tagatisraha  500 € ja osavõtutasu 50 € iga kinnistu kohta Haljala Vallavalitsuse Swedbank a/a  EE492200221011363010 või kassasse, hiljemalt 18.09. 2018 kell 9 00.

Pakkumised esitada e-postile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala Teenuskeskus.

Täpsem teave Aivar Aruja tel 518 7119, aivar.aruja@haljala.ee

Haljala Vallavalitsuse korraldus nr 321

Toimetaja: KATRIN KIVI