Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring „Energiamärgise hankimine Haljala Vallavalitsuse viiele hoonele”

JUHISED PAKKUJALE
1. Üldsätted
1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.
 
1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald, tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.
 
1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 56 217 200, 32 78 238, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee
 
1.4 Andmed objekti kohta
Asukoht: Haljala vald, Lääne-Viru maakond (vt tabelit)
Lühikirjeldus: Kõik hooned on energiamärgikohuslased. Hetkel energiamärgise olemasolu puudub. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ETTEKIRJUTUS nr 16-9/20-07762-004 täitmine.
Vaadata tööprojekt:

 Nimetus

Aadress

EHR kood

Peamine kasutusotstarve

Suletud netopind m²

Kinnistu omanik

Haljala vallavalitsus

Mere tn 6, Võsu

108023348

Klubi, rahvamaja

1086

Haljala vald

Võsu rannaklubi

Võsu kooli

Võsupere lasteaiarühm

Mudila, Võsupere k. Haljala vald

120606484

Koolieelne lasteasutus (sõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)

471,8

Haljala vald

Võsu kooli Vihula lasteaiarühm

Vihula kool, Vihula küla, Haljala vald

108039857

Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone

1177,5

Haljala vald

Vihula rahvamaja

Võhma rahvamaja

Seltsimaja, Võhma k., Haljala vald

108040979

Klubi, rahvamaja

519,8

Haljala vald

Käsmu rahvamaja

Nooruse tn 4, Käsmu k., Haljala vald

108023204

Klubi, rahvamaja

579,9

Haljala vald

 
1.5 Pakkumuse keel eesti keel.
 
1.6 Pakkumuse hind esitatakse eurodes .
 
1.7 Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg
1.7.1 Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 9.12.2020.a kell 17.00-ks.
 
1.8Tööde teostamise aeg
1.8.1 Tööd teostamine 14.-28.12.2020.
 
1.9 Pakkumise kehtivus
1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 30 päeva.
 
1.10 Pakkumuste tagasilükkamine
1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.
1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.
 
2. PAKKUMUSTE HINDAMINE
Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.
 
3. HINDAMISKRITEERIUMID
Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.