HALJALA VALLAVALITSUS

24.01.23

Registrikood: 75013144
Aadress: Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa
Võsu teenuskeskus aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Üldtelefon325 8630 | 510 6244
E-post: haljala@haljala.ee
Arvelduskontod:
Swedbank EE492200221011363010
LHV EE327700771005278328
SEB EE291010502009480009 

Vallavalitsuse ja teenuskeskus on avatud:

E ja K 8.00-16.00
T ja N 8.00-17.00
Reedeti teenindatakse kodanikke telefoni ja e-posti teel 8.00-14.00.
Toimetaja: ALEXEY DEMIN
30.01.23
Palume Haljala vallavalitsusele esitada arveid üksnes
e-arvetena
(XML-formaadis).
Pressikontakt: 
Kent Kerner
kommunikatsioonijuht
+372 5194 7655
kent.kerner@haljala.ee
Toimetaja: ALEXEY DEMIN

Haljala vallavalitsuse teenistujate kontaktandmed

4.02.23

VALLAVANEM

Vallavanema vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Nimi ja ametikoht

Vastutusvaldkond

Kontakt

Teenistuskoht

Anti Puusepp

vallavanem

üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine

anti.puusepp@haljala.ee

526 4235

Haljala ja Võsu

 

VALLAKANTSELEI

Kantseleispetsialistid võtavad kodanikke vastu vallavalitsuse tööaegadel. Teiste kantseleiteenistujate vastuvõtt etteregistreerimisel.

Ingrid Nurmsalu

kantseleispetsialist

üldtelefonile ja -meilile vastamine, asjaajamine ja dokumendiringlus, rahvastikuregister, perekonnaseisutoimingud, endise Vihula piirkonna jäätmeregistri pidamine

ingrid.nurmsalu@haljala.ee

510 6244

Võsu

Marju Kirsipu

kantseleispetsialist

asjaajamine ja dokumendiringlus, perekonnaseisutoimingud, rahvastikuregister, maamaks, Haljala piirkonna jäätmeregistri pidamine

marju.kirsipu@haljala.ee

5336 4212

Haljala

Marika Sundla

kantselei vanemspetsialist

vallavolikogu ja volikogu komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine, asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning arendamine

marika.sundla@haljala.ee

5787 7255

Haljala

Kent Kerner

kommunikatsioonijuht

vallavalitsuse kommunikatsioon, välissuhtlus, valla infolehe toimetamine, mainekujundus, vallavalitsuse personalitöö

kent.kerner@haljala.ee

5194 7655

Haljala

Alexey Demin

IT arendusspetsialist

IT-alaste arendusprojektide juhtimine, infotehnoloogilise toe osutamine, infosüsteemide häireteta töö ja infoturbe tagamine ja IT-valdkonnaga seonduvate küsimuste lahendamine

alexey.demin@haljala.ee

524 6856

Haljala

Kristi Tomingas

vallasekretär

vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline nõustamine, dokumentide õiguspärasuse kontrollimine, andmekaitsespetsialist

kristi.tomingas@haljala.ee

5787 7535

Haljala

 

FINANTSTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Reet Keskküla

finantsjuht

finantsteenistuse juhtimine, valla eelarve ja eelarvestrateegia, aruandlus

reet.keskkyla@haljala.ee

5787 7875

Haljala

Johanna-Laurita Iljušin

raamatupidaja (TL)

Puhkusel 06.-21.02.2023

Asendab Sirje Laigu

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine

johannalaurita.iljusin@haljala.ee

5646 3173

Haljala

Sirje Laigu

raamatupidaja (TL)

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine

sirje.laigu@haljala.ee

5656 6930

Haljala

 

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Ametikoht täitmata

ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialist

maakorraldustoimingud, teenistuse tegevusega seotud juriidiline nõustamine

5695 5673

Haljala

Ametikoht täitmata

planeerimisspetsialist

detailplaneeringute menetlemine, üldplaneeringu koostamine

505 1127

Haljala

Anneli Kask

keskkonnaspetsialist

keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, jäätmekäitlus, raieloa taotlused, hajaasustuse programm, keskkonnaalane järelevalve, kodutud loomad

anneli.kask@haljala.ee

5669 4496

Haljala

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

ehituslubade ja -teatiste ning kasutusloa taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, ehitusjärelevalve

tiit.jogi@haljala.ee

509 8813

Haljala

 

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Annika Kapp

haridus- ja sotsiaalteenistuse juht

haridus- ja sotsiaalteenistuse juhtimine, haridus- ja noorsootööküsimused, valdkonna strateegiline juhtimine

annika.kapp@haljala.ee

5361 8907 

Haljala

Airi Öösalu

sotsiaaltöö juht

sotsiaalhoolekandealase töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, valdkonna projektid

airi.oosalu@haljala.ee

5646 2167

Haljala

Reelika Semmel

sotsiaaltööspetsialist

sotsiaalteenuste korraldamine, abivajaduse hindamine, eakate ja erivajadustega isikute juhtumid, sotsiaalnõustamine

reelika.semmel@haljala.ee

5669 4345

Haljala

Helgi Vassar

lastekaitsespetsialist 

vanemate hooldusõiguse küsimused, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, eestkoste seadmise küsimused, perede nõustamine

helgi.vassar@haljala.ee

5344 8069

Haljala

Liis Kütt

toetuste spetsialist

haridus- ja sotsiaalvaldkonna toetuste taotluste menetlemine, nõustamine toetustega seotud küsimustes, sotsiaalnõustamine, sotsiaaltranspordi osutamise korraldamine

liis.kytt@haljala.ee

5656 6931

Haljala

Marge Tambik

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

marge.tambik@haljala.ee

5664 4131

Võsu

Katrin Perve

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

katrin.perve@haljala.ee

5663 2439

Haljala

Helve Moor

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

helve.moor@haljala.ee

5660 6850

Haljala

Kristina Nurmetalu

juhtumikorraldaja (TL)

NEET noorte toetamine

kristina.nurmetalu@haljala.ee

5388 5910

Haljala ja Võsu

 

ARENDUSTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Anneli Kivisaar

arendus- ja kogukonnaspetsialist

arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus

anneli.kivisaar@haljala.ee

525 1127

Haljala

 

HALJALA VALLA MAJANDUSKESKUS

Avo Bergström

majanduskeskuse juht

majanduskeskuse juhtimine, hangete korraldamine, teede hooldus, vallavara hooldamine, ehitus- ja remonttööde korraldamine, haljasalade korrashoiu korraldamine, tänavavalgustus

avo.bergstrom@haljala.ee

5621 7200

Haljala