HALJALA VALLAVALITSUS

29.06.22

Registrikood 75013144
Aadress Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa
Võsu teenuskeskus aadressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Üldtelefon 325 8630, 510 6244
E-post haljala@haljala.ee
Arvelduskonto EE291010502009480009 (SEB Pank),  EE492200221011363010 (Swedbank)
EE327700771005278328 (LHV Pank) 

Vallavalitsuse ja teenuskeskuse lahtiolekuajad:

E, K  08.00-16.00
T, N  08.00-17.00
R  08.00-14.00

Toimetaja: ALEXEY DEMIN
10.06.22
Palume Haljala vallavalitsusele esitada arveid üksnes
e-arvetena
(XML-formaadis).
Pressikontakt: 
kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner
(tel +372 5194 7655, e-post kent.kerner@haljala.ee)
 Andmekaitsega seotud küsimused saata haljala@haljala.ee
Toimetaja: ALEXEY DEMIN

Haljala vallavalitsuse teenistujate kontaktandmed

3.07.22

VALLAVANEM

Vallavanema vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Nimi ja ametikoht

Vastutusvaldkond

Kontakt

Teenistuskoht

Anti Puusepp

vallavanem

üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine

anti.puusepp@haljala.ee

526 4235

Haljala ja Võsu

 

VALLAKANTSELEI

Kantseleispetsialistid võtavad kodanikke vastu vallavalitsuse tööaegadel. Teiste kantseleiteenistujate vastuvõtt etteregistreerimisel.

Ingrid Nurmsalu

kantseleispetsialist

Puhkusel 04.-17.07.2022

üldtelefonile ja -meilile vastamine, asjaajamine ja dokumendiringlus, rahvastikuregister, perekonnaseisutoimingud, endise Vihula piirkonna jäätmeregistri pidamine

ingrid.nurmsalu@haljala.ee

510 6244

Võsu

Marju Kirsipu

kantseleispetsialist

asjaajamine ja dokumendiringlus, perekonnaseisutoimingud, rahvastikuregister, maamaks, Haljala piirkonna jäätmeregistri pidamine

marju.kirsipu@haljala.ee

5336 4212

Haljala

Marika Sundla

kantselei vanemspetsialist

Puhkusel 04.-22.07.2022

vallavolikogu ja volikogu komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine, asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning arendamine

marika.sundla@haljala.ee

5787 7255

Haljala

Kent Kerner

kommunikatsioonispetsialist

Puhkusel 11.-15.07.2022

vallavalitsuse kommunikatsioon, välissuhtlus, valla infolehe toimetamine, mainekujundus, vallavalitsuse personalitöö

kent.kerner@haljala.ee

5194 7655

Haljala

Alexey Demin

IT arendusspetsialist

Puhkusel 11.-15.07.2022

IT-alaste arendusprojektide juhtimine, infotehnoloogilise toe osutamine, infosüsteemide häireteta töö ja infoturbe tagamine ja IT-valdkonnaga seonduvate küsimuste lahendamine

alexey.demin@haljala.ee

524 6856

Haljala

Kristi Tomingas

vallasekretär

Puhkusel 11.-29.07.2022

vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline nõustamine, dokumentide õiguspärasuse kontrollimine

kristi.tomingas@haljala.ee

5787 7535

Haljala

 

FINANTSTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Reet Keskküla

finantsjuht

finantsteenistuse juhtimine, valla eelarve ja eelarvestrateegia, aruandlus

reet.keskkyla@haljala.ee

5787 7875

Haljala

Johanna-Laurita Iljušin

raamatupidaja (TL)

Puhkusel 11.-24.07.2022

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine

johannalaurita.iljusin@haljala.ee

5646 3173

Haljala

 

HARIDUS- JA KULTUURITEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Anneli Kivisaar

arendus- ja kogukonnaspetsialist

arendusprojektid, MTÜ-de toetamine ja taotluste menetlemine, kultuurikorraldus

anneli.kivisaar@haljala.ee

525 1127

Haljala

Annika Kapp

haridus- ja noorsootööspetsialist

haridus- ja noorsootööküsimuste lahendamine, huviharidus ja -tegevus

annika.kapp@haljala.ee

5361 8907 

Haljala

Raili Seiton 

noorsootöötaja (TL)

Võsu noortetoa töö korraldamine

vosu.noortekas@haljalavald.ee

325 8649

Võsu

Arabella Strazdin

noorsootöötaja (TL)

Haljala noortekeskuse töö korraldamine

haljala.noortekas@haljalavald.ee

325 0140

Haljala

 

EHITUS- JA KESKKONNATEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Kristjan Põldaas

ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialist

maakorraldustoimingud, teenistuse tegevusega seotud juriidiline nõustamine

kristjan.poldaas@haljala.ee

5695 5673

Haljala

Merje Verhovitš

planeerimisspetsialist

Puhkusel 27.06-10.07.2022

detailplaneeringute menetlemine, üldplaneeringu koostamine

merje.verhovits@haljala.ee

505 1127

Haljala

Anneli Kask

keskkonnaspetsialist

keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, jäätmekäitlus, raieloa taotlused, hajaasustuse programm, keskkonnalane järelevalve, kodutud loomad

anneli.kask@haljala.ee

5669 4496

Haljala

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

ehituslubade ja -teatiste ning kasutusloa taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, ehitusjärelevalve

tiit.jogi@haljala.ee

509 8813

Haljala

 

MAJANDUSTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Avo Bergström

majandusjuht

Puhkusel 11.-20.07.2022

majandusteenistuse juhtimine, hangete korraldamine, teede hooldus

avo.bergstrom@haljala.ee

5621 7200

Haljala

Ametikoht täitmata 

majandusspetsialist

Asendab majandusjuht Avo Bergström

vallavara hooldamine, ehitus- ja remonttööde korraldamine, haljasalade korrashoiu korraldamine, tänavavalgustus

 

Haljala

 

SOTSIAALTEENISTUS

Vastuvõtt ainult etteregistreerimisel

Airi Öösalu

sotsiaalteenistuse juht

Puhkusel 11.-15.07.2022

sotsiaalteenistuse juhtimine, valdkonna projektide koordineerimine, valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine

airi.oosalu@haljala.ee

5646 2167

Haljala ja Võsu

Urve Vogt

sotsiaaltööspetsialist

Puhkusel 27.06-15.07.2022

sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste osutamine

urve.vogt@haljala.ee

5656 6931

Haljala

Eha Veem

sotsiaaltööspetsialist

sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine, sotsiaalteenuste osutamine

eha.veem@haljala.ee

5669 4345

Võsu

Helgi Vassar

lastekaitsespetsialist 

vanemate hooldusõiguse küsimused, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, eestkoste seadmise küsimused, perede nõustamine

helgi.vassar@haljala.ee

5344 8069

Haljala

Marge Tambik

hooldustöötaja (TL)

Puhkusel 04.-22.07.2022

hooldusteenuste osutamine

marge.tambik@haljala.ee

5664 4131

Võsu

Katrin Perve

hooldustöötaja (TL)

hooldusteenuste osutamine

katrin.perve@haljala.ee

5663 2439

Haljala

Malle Laos

hooldustöötaja (TL)

Puhkusel 04.-22.07.2022

hooldusteenuste osutamine

malle.laos@haljala.ee

5660 6850

Haljala

Kristina Nurmetalu

juhtumikorraldaja (TL)

NEET noorte toetamine

kristina.nurmetalu@haljala.ee

5388 5910

Haljala ja Võsu