Hankemenetlused

« Tagasi

Hinnapakkumise päring: PARKIMISE KORRALDAMISE KAVA SUVEKUUDEKS KÄSMUS JA VÕSUL

PARKIMISE KORRALDAMISE KAVA SUVEKUUDEKS KÄSMUS JA VÕSUL

JUHISED PAKKUJALE

 

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama Pakkumuse välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Haljala vald,
 tel. 325 8639, haljala@haljala.ee.

1.3 Hanke korraldamise eest vastutab majandus- ja hankejuht Arvo Sirel tel. 5621 7200, e-mail: arvo.sirel@haljala.ee

1.4  Andmed objekti kohta.

Asukoht:  Haljala vald, Lääne-Viru maakond

Parkimiskorralduse kava koostamise lähteülesanne:

Koostada kava, mille järgi oleks võimalik korraldada Käsmu ja Võsu külastajatele parkimine nii, et oleks ära hoitud parkimine selleks mitte ettenähtud kohtades. Lahendada parkimise korraldamine Käsmus ja Võsul toimuvatel suurüritustel.

 

1.5  Pakkumuse keel eesti keel.

1.6  Pakkumuse hind esitatakse eurodes .

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.

1.7.1 Pakkumus esitada digiallkirjastatult e-postile haljala@haljala.ee 20.4.2021.a kell 9.00-ks.

 

1.8  Tööde teostamise aeg.

1.8.1 Tööd teostamine 12.04-19.04.2021.

 

1.9  Pakkumise kehtivus.

1.9.1 Pakkumine peab olema kehtiv 60 päeva.

1.9.2 Pakkuja esitab vastutava isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.

1.9.3 Pakkujal ei tohi esineda RHS § 38 lõik 1 punktides 1-3 sätestatud lihthankest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud asjaolude puudumise kohta.

 

1.10  Pakkumuste tagasilükkamine.

1.10.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

1.10.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.

 

2. PAKKUMUSTE  HINDAMINE

Pakkumuse hindamise viib läbi majandus- ja hankejuht Arvo Sirel. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse 

 

3. HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.