Hankemenetlused

« Tagasi

Pakkumiskutse pereväljaku projekteerimiseks Haljalasse.

Me soovime hinnapakkumust pereväljaku projekteerimiseks (projekt peab olema põhiprojekti staadiumis, sh spetsifikatsiooni koostamine) ja projekteerimine lõpeb ehitusloa taotlemisega.  

Planeeritav väljak asub Haljala alevikus aadressil Uus põik 8 (19002:003:0139). Pereväljaku projekteerimisel võib kasutada piirnevaid kinnistuid Uus põik 6 ja 8a ning sissesõiduteed Uus põik 6 kinnistule. Kogu projekteerimisele kuuluv ala seega ca. 3000 m2. Kinnistu vaade lisatud.

Pereväljak asub kehtiva detailplaneeringuga alal. "Uus tänava väikeelamurajooni detailplaneering" (Projekteerimiskeskus OÜ, töö nr 39/1205, 03/2007.a.) dwg-joonis lisatud

Kogu detailplaneeringualale on 2020. aastal valminud geoalus eesmärgiga kogu tänavat hõlmava  põhiprojekti koostamine. 

Oleme kokku pannud kogukonna ideed ja mõtted, millisena seda väljakut soovitakse näha (ideed lisatud pakkumiskutsele). Kindlasti ootame Teid pakkuma ka oma ideid ja mõtteid. Inimestelt tuli ideid palju ning tõenäoliselt ala piiratud pindala tõttu tuleb teha valikuid, mida sinna mahub või sobib.

Projekteeritava pereväljaku ehituseelarve peaks mahtuma suurusjärku 50 000 eurot.

Hinnapakkumist koostades arvestage projekti mahtu kindlasti sisse ka valgustuse ja elektri lahendus. Lisaks erinevad eskiisid, mille vahel oleks võimalik valida ja muudatusettepanekuid teha.

Hinnapakkumist koos eskiislahendusega ootame hiljemalt 15. augustiks 2020.a. kella 10.00-ks meiliaadressile haljala@haljala.ee

Hanke hindamiskriteeriumiteks on projekteerimise hind ja hinnang eskiislahendusele võrdsete osakaaludega. Hinna puhul jagatakse punktid järgnevalt: odavaim pakkumine 5 punkti, hinnalt järgmine pakkumine 4 punkti jne. Hinnangu eskiislahendusele annab tellija koostöös kogukonnaga ja punktid jagunevad alljärgnevalt: parimaks tunnistatud töö saab 5 punkti, järgmine 4 punkti jne.

Kokkuvõttes enim punkte saanud hinnapakkumus koos eskiisiga tunnistatakse hanke võitjaks.

Hanke korraldamise eest vastutav isik: Annes Naan tel. 56696186 või annes.naan@haljala.ee

Sisuliste küsimuste korral võtke julgelt ühendust: Ivo Veiert tel. 56667498 või mtuklots@gmail.com .