Hankemenetlused

« Tagasi

Vähempakkumine: Võsu rannavalve päästepaadi soetamine“

 

Tulenevalt täpsustavatest küsimustest täiendame vähempakkumise „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine" tingimusi. Lisaks pikendame käesolevaga hanke tähtaega 05.06.2020 kella 10.00-ni.

Vähempakkumine : Võsu rannavalve päästepaadi soetamine

 

Pakkumiskutse

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.

 

1.2 Hankija: Haljala Vallavalitsus, Mere tn 6, 45501 Võsu, e-mail: haljala@haljala.ee

 

1.3 Hanke korraldaja: Haljala Vallavalitsus

Hanke eest vastutavaks isikuks on Annes Naan, tel: 5669 6186, e-mail: annes.naan@haljala.ee

 

1.4  Andmed.

Vähempakkumise nimetus: Võsu rannavalve päästepaadi soetamine

 

 

1.5 Tingimused

  • Paat: paat koos lisavarustusega peab olema uus, komplektne ning Eesti registris arvel;
  • Kere: Paadi kere peab olema tehtud komposiit klaaskiud materjalist ning külgedele on paigaldatud täispuhutavad balloonid (RIB paat), paigaldatud peab olema roostevaba kiilukaitse;
  • Mõõtmed: Paadi minimaalne pikkus 4,3 meetrit, minimaalne laius 1,9 meetrit;
  • Mootor: uus 30 HP (4 takti) mootor kaugjuhtimisega koos juhtpuldiga, elektritrimmiga, jala pikkus vastavalt paadi tüübile;
  • Juhtimine: Paadile on paigaldatud roolikonsool koos kaardiplotteriga (koos vähemalt Käsmu lahe kaardiga);
  • Varustus: Paat peab olema varustatud nõuetekohaste navigatsioonituledega, ankruga ning elektrilise pilsipumbaga.  

 

Pakkuja:

  • Pakkuja tegevusala peab olema muude mootorsõidukite müük

 

Pakkumise võitja:

  • kohustatud tarnima peale lepingu sõlmimist hiljemalt 35 päeva jooksul hankes nimetatud ese tellija aadressile;
  • tellija tasub tarnijale arve 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

 

1.6 Pakkumuse esitamine

  • Esitada pakkumine päästepaadi kogumaksumusele.

 

1.7  Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg:

1.7.1 Pakkumus esitada aadressil Mere tn 6, Võsu 45501 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või e-kirjana haljala@haljala.ee allkirjastatud kujul. Mõlemal viisil kirjale märkida „Võsu rannavalve päästepaadi soetamine. Palun mitte avada enne 03.06.2020 kella 10.00".

 

1.7.2 pakkumised avatakse 05.06.2019 kella 10.00.

 

1.8 Pakkumuste tagasilükkamine:

1.8.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga ellu viia. Tagasilükkamise põhjendab riigihanke komisjon.

1.8.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab riigihanke komisjon.

 

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.

 

Pakkuja peab vastama Riigihangete seaduse § 38 esitatud tingimustele.

 

3. PAKKUMUSTE HINDAMINE

 

Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.

 

4. HINDAMISKRITEERIUMID

 

Hindamiskriteeriumiteks on:

hinnakriteerium – 100 väärtuspunkti, hindamismetoodika vähim on parim;

 

5. PAKKUMUSE VORMISTAMINE

 

5.1 Pakkumuses tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus.