Andmete esitamise teatis

Kui ehitisregistrisse kandmata ehitisele on planeerimis- ja ehitusseaduse või ehitusseaduse kohane õiguslik alus selle ehitamiseks või kasutamiseks, siis kantakse ehitis ehitisregistrisse ehitusseadustiku § 60 lõikes 5 sätestatud ehitisregistrile andmete esitamise teatise alusel.

Kui ehitusseadustikust lähtuvaid ehitusluba/ehitusteatist nõudvaid ehitustöid (Vt EhS § 4) ei ole tehtud, tuleb ehitisregistris olevate andmete muutmiseks esitada andmete esitamise teatis ja andmete esitamise teatise lisa 1 „Eluruumide andmed" ja/või 2 „Mitteeluruumide andmed".

Omaniku/omanike digiallkirjastatud andmete esitamise teatis tuleb saata meilile haljala@haljala.ee. Meili sisuks kirjutada põhjus, miks tuleb ehitisregistris andmeid muuta.

Andmete esitamise teatisel tuleb täita need ehitise andmed, mida on soov muuta.

Vormid

andmete esitamise teatis

lisa 1 – eluruumide andmed

lisa 2 – mitteeluruumide andmed

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

tel 509 8813

e-post tiit.jogi@haljala.ee