Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude menetlus 2021

26.10.21

Haljala Vallavalitsus esitas 08.09.2021 arengukava 2018-2030 tegevuskava 2022-2025 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõud volikogule menetlemiseks. Väljavõte istungi protokollist.

15.09.2021 toimunud vallavalitsuse istungil tehti arengukava tegevuskava eelnõusse veel mõned täiendused ja esitati eelnõud uues redaktsioonis volikogule menetlemiseks. Väljavõte istungi protokollist.

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon kiitis oma 15.09.2021 toimunud koosolekul eelnõud heaks ja tegi volikogule ettepaneku need vastu võtta. Väljavõte koosoleku protokollist.

Volikogu 21.09.2021 toimunud istungil kiideti arengukava muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu heaks ja tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada nende avalikustamine. Väljavõte istungi protokollist.

Haljala valla arengukava 2018-2030 muutmise eelnõu ja valla eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu avalikustamine toimus 22.09.-06.10.2021.

Vallavalitsus nõustus 06.10.2021 toimunud istungil avalikustamiselt laekunud ettepanekutega ja esitas eelnõu „Haljala valla arengukava 2018-2030 muutmine" uues redaktsioonis volikogule kinnitamiseks. Väljavõte istungi protokollist.

Eelnõu „Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" osas avalikustamise ajal ettepanekuid ei esitatud ja vallavalitsus esitas eelnõu volikogule kinnitamiseks. Väljavõte istungi protokollist.

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon vaatas mõlemad eelnõud üle 06.10.2021 toimunud koosolekul ja esitas oma seisukohad volikogule. Väljavõte koosoleku protokollist.

Avalikustamiselt laekunud arengukava muudatusettepanekud koos eelarve ja majanduskomisjoni seisukohtadega. Ettepanekute fail.

Volikogu kehtestas 12.10.2021 määruse nr 101 "Haljala valla arengukava 2018-2023 muutmine" ja määruse nr 102 „Haljala valla eelarvestrateegia 2022-2025.

 

Haljala valla arengukava 2018-2023 Riigi Teatajas.
Toimetaja: KENT KERNER