Eraldatud toetused 2018

15.01.19

Haljala Vallavalitsuse 22. märtsi 2018 korraldusega nr 105 eraldati  Haljala valla 2018 aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks:

 

MTÜ-le Varangu Külaselts, registrikood 80204320, aadress Varangu küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 400 eurot ja tegevustoetust 1100 eurot.

MTÜ-le Haljala Kultuuriselts, registrikood 80302956, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 400 eurot ja tegevustoetust 400 eurot.

MTÜ-le Segapidi Selts, registrikood 80050383, aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik, projektipõhist toetust 600 eurot ja tegevustoetust 375 eurot.

MTÜ-le Aaspere Külakoda, registrikood 80197761, aadress Kärmu küla Haljala vald, projektipõhist toetust 225 eurot ja tegevustoetust 300 eurot.

MTÜ-le Spordiklubi Aaspere, registrikood 80029905, aadress Aaspere küla, Haljala vald, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 2 kord nädalas.

MTÜ-le Korvpalliklubi B.C.Haljala, registrikood 80137262, aadress Kooli tn 6, Haljala alevik, tegevustoetust tasuta võimlasaali kasutamisega 1 kord nädalas.

MTÜ-le Vainupea Külaselts, registrikood 80361568, aadress Vainupea küla, Muigi, Haljala vald, projektipõhist toetust 2700 eurot.

MTÜ-le Karepa Selts, registrikood 80183658, aadress Karepa küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 1700 eurot, tegevustoetust 1000 eurot

MTÜ-le Vergiranna Selts, registrikood 80197844, Vergi küla Haljala vald, projektipõhist toetust 300 eurot, tegevustoetust 187 eurot.

MTÜ-le Võsu Rannaklubi, registrikood 80280143, Mere 6, Võsu, Haljala vald projektipõhist toetust 200 eurot ja tegevustoetust 2000 eurot.

MTÜ-le Ilumäe Kogudus, registrikood 80208231, Ilumäe küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 8000 eurot ja tegevustoetust 400 eurot.

MTÜ-le Võhma Seltsimaja, registrikood 80082503, Võhma küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 2200 eurot ja tegevustoetust 4376 eurot.

MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing, registrikood 80137598, Rakvere tee 15, Võsu alevik, Haljala vald, tegevustoetust 512 eurot.

MTÜ-le Toolse Okkad, registrikood 80422005, Laagri, Toolse küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 490 eurot ja tegevustoetust 80 eurot.

MTÜ-le Käsmu Külaselts, registrikood 8022888, aadress Nooruse 4, Käsmu küla, Haljala vald, projektipõhist toetust 11 600 eurot, tegevustoetust 780 eurot.

Toimetaja: KATRIN KIVI