Biojäätmed

7.08.23

Biojäätmete kogumine ja kompostimine

Biojäätmed on toidu- ja köögijäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed. Biojäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja suunata need ringlusse. Ringlusse suunamise võimalusi on kaks: anda üle jäätmevedajale või kompostida.

Biojäätmete jäätmevedajale üle andmiseks tuleb koguda selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse. Biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt korra kahe nädala jooksul, aga kindlasti võib seda teha ka tihemini. Biojäätmete mahutisse on keelatud panna muid jäätmeid kui biolagunevaid jäätmeid. Tavaline kilekott biojäätmete konteinerisse ei sobi, sest see ei lagune. Biojäätmeid võib koguda biolagunevasse kilekotti, paberkotti või papp-pakendisse.

Biojäätmete mahutisse SOBIB:

• Toidujäätmed (tahked, ilma pakendita)

• Juur- ja puuviljad ning nende koored ja seemned

• Tee- ja kohvipaks, paberfiltrid• Liha- ja kalajäätmed, kalaluud

• Muna- ja pähklikoored

• Lõikelilled (vajadusel ka toataimed, sh -muld)

• Pabermassist munakarbid/restid


Biojäätmete mahutisse EI SOBI:

• Toiduõli ja rasvad: kogu eraldi kokku ja anna üle jäätmekäitlejale
• Suured kondid: pane segaolmesse
• Pakendis või mittekomposteeruvas kilekotis toiduained: pane segaolmesse
• Suitsukonid, tuhk: pane segaolmesse
• Kunstlilled, küünlad: pane segaolmesse
• Tolmuimejakotid: pane segaolmesse
• Mähkmed: pane segaolmesse
• Lillepotid, salatipotid: pane segaolmesse

 

Biojäätmete kompostimine on lubatud elamumaa sihtotstarbega kinnistul. Toidu- ja köögijäätmete kompostimiseks kasutatav komposter (või kompostikast) peab olema kinnine ja kahjurite eest kaitstud. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Mõlemad kompostimisviisid ei tohi põhjustada haisu ja kahjurite levikut.

Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutuskõlbmatuks. Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

 

Vaata ka

Haljala valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeseadus

Biojäätmed - Kliimaministeerium 

 

Küsimused ja lisainfo

Lea Mägi

keskkonnaspetsialist

tel 5669 4496

e-post lea.magi@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER