Dokumendiregister

14.08.23

Endiste valdade dokumendiregistrid:

Selgituseks dokumendiregistri kasutajale

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Vihula Vallavalitsuse ja Vallavolikogu dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Dokumente on võimalik dokumendiregistris vaadelda nii teema- kui kaustapõhiselt. Teemavaates on dokumendid jaotatud teemade järgi. Kaustavaates on võimalik vaadelda dokumente kindla sarja järgi, kuhu need registreeritud on.

Täpsemaks dokumentide otsimiseks on võimalik kasutada akna ülal ääres asuvat üldotsingut või detailotsinguvormi. Üldotsingu puhul teostatakse täistekstiotsing sõna või sõnaosa järgi.

Sisenedes dokumendiregistrisse, leiad detailse kasutusjuhendi dokumentide otsimiseks ülalt paremalt.