Haljala valla 2023. aasta eelarve

Haljala valla 2023. aasta lisaeelarve

MÄÄRUS (Riigi Teatajas) ja SELETUSKIRI

 

Haljala valla 2023. aasta lisaeelarve menetluskäik:

06.12.2023 esitas vallavalitsus 2023. aasta lisaeelarve projekt volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

11.12.2023 vaatas lisaeelarve projekti üle majanduskomisjon ja tegi ettepaneku saata lisaeelarve volikokku. Viide komisjoni koosoleku protokollile

18.12.2023 lõppenud e-koosolekult tegi majanduskomisjon volikogule ettepaneku võtta lisaeelarve vastu ühel lugemisel. Viide komisjoni e-koosoleku protokollile

19.12.2023 võttis volikogu valla 2023. aasta lisaeelarve ühe lugemisega vastu. Viide volikogu istungi protokollile

 

Haljala valla 2023. aasta eelarve

 

Haljala valla 2023. aasta eelarve menetluskäik

24.11.2022 esitas vallavalitsus 2023. aasta eelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

 

Vallavalitsus tutvustas 2023. aasta eelarve projekti:

06.12.2022 hariduskomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

08.12.2022 kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

13.12.2022 vaatas eelarve projekti üle majanduskomisjon ja tegi ettepaneku saata eelarve volikokku I lugemisele. Viide komisjoni koosoleku protokollile

 

20.12.2022 toimunud volikogu istungil läbis eelarveprojekt I lugemise ja eelnõu suunati avalikustamisele. Ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 13. jaanuar 2023. Viide volikogu istungi protokollile

 

Toimusid eelarveprojekti arutelud volikogu alalistest komisjonides:

09.01.2023 sotsiaalkomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

10.01.2023 hariduskomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

12.01.2023 kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

17.01.2023 vaatas majanduskomisjon kõik eelarve muudatusettepanekud üle ja esitas komisjoni seisukohad vallavalitsusele. Viide komisjoni koosoleku protokollile

 

26.01.2023 vallavalitsuse istungil vaadati saabunud ettepanekud koos majanduskomisjoni seisukohtadega üle ja esitati eelarveprojekt koos muudatusettepanekutega volikokku II lugemisele. Viide istungi protokollile

31.01.2023 toimus volikogus eelarveprojekti II lugemine. Viide istungi protokollile

09.02.2023 vallavalitsuse istungil esitati uus terviktekst volikogule vastuvõtmiseks. Viide istungi protokollile

14.02.2023 vaatas majanduskomisjon veelkord eelarveprojekti üle ja nõustus selle volikogule vastuvõtmiseks esitamisega. Viide koosoleku protokollile

21.02.2023 kinnitas volikogu valla 2023. aasta eelarve. Viide istungi protokollile