Haljala valla 2024. aasta eelarve projekt

Haljala Vallavalitsus esitas 30. novembril 2023 Haljala Vallavolikogule menetlemiseks Haljala valla 2024. aasta eelarve eelnõu:

määruse eelnõu

seletuskiri

eelarve tabel

 

Eelarve menetlemine toimub vastavalt Haljala valla finantsjuhtimise korrale.

 

Haljala valla 2024. aasta eelarve menetluskäik

30.11.2023 esitas vallavalitsus 2024. aasta eelarve projekti volikogule menetlemiseks. Viide istungi protokollile

 

Vallavalitsus tutvustas 2024. aasta eelarve projekti:

05.12.2023 hariduskomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

07.12.2023 kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

11.12.2023 sotsiaalkomisjonis. Viide komisjoni koosoleku protokollile

11.12.2023 vaatas eelarveprojekti üle majanduskomisjon ja tegi ettepaneku saata eelarve volikokku I lugemisele. Viide komisjoni koosoleku protokollile

 

19.12.2023 toimunud volikogu istungil läbis eelarveprojekt I lugemise ja eelnõu suunati avalikustamisele. Ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 22. jaanuar 2024. Viide volikogu istungi protokollile