Kaasava eelarve 2018 hääletustulemused

30.10.20

Kaasava eelarve 2018 hääletustulemused.

Haljala valla kaasava eelarve hääletamine toimus 1. - 10. juuni 2018.

Hääletamisest võttis osa kokku 69 inimest.

Hääletusel oli kolm ettepanekut. Kõige rohkem hääli sai ettepanek " Aaspere Külakoja esise platsi ehitus ja katusealusele plekk-katuse paigaldus".

Millised ettepanekud ja millises mahus realiseerimisele lähevad otsustab vallavalitsus.

 

 

e - hääl

paber

Kokku

Aaspere Külakoja esise platsi ehitus ja katusealusele plekk-katuse paigaldus

50

0

50

Koerte harjutusväljak Haljalasse

13

1

14

Võsu randa lamamistoolide ja päikesevarjude soetamine

4

1

5

     

69

 

Suured tänud kõikidele ettepanekute esitajatele ja hääletusel osalejatele!

Toimetaja: RIINA MUST

Kaasava eelarve ettepanekud

5.06.18

Kokku esitati kaksteist ettepanekut.

Ettepanekud esitamise järjekorras:

 • kalmisturegistri kasutusele võtmine
 • koerte harjutusväljak Haljalas  (kaks ettepanekut)
 • auto ostmine vallale
 • Võsu discgolfi pargi rajamine.
 • Aaspere külakoja esise platsi ehitus ja katusealusele plekk-katuse paigaldus.
 • kiiruse piirajate paigaldamine ja turvalisuse parendamine Haljala valla koolide ja lasteaedade vahetus läheduses
 • laululava ja pinkide paigaldamine endise kino asukohale (Võsu alevikus)
 • Käsmu sadamasse Ülo Vinteri kuju paigaldamine
 • Võsu kooli ehitusliku ekspertiisi tellimine ja renoveerimise projekti koostamine
 • Võsu ranna arendamiseks lamamistoolide ja päikesevarjude paigaldamiseks
 • Võsu-Vergi kergliiklustee projekti alustamine ja planeerimine

 

Komisjon otsustas:

1. Esitada rahvahääletusele alljärgnevad ettepanekud:

1.1. Koerte harjutusväljak Haljalas. Laekus kaks sisult sarnast ettepanekut, mille komisjon otsustas liita hääletusel üheks ettepanekuks.

1.2. Aaspere Külakoja esise platsi ehitus ja katusealusele plekk-katuse paigaldus.

1.3. Võsu ranna arendamiseks lamamistoolide ja päikesevarjude paigaldamine. Toob küll vallale mõningaid täiendavaid kohustusi. Teha ettepanek asendada plastiktoolid puidust toolidega, kuna need sobivad paremini keskkonnaga.

2. Mitte esitada rahvahääletusele alljärgnevaid ettepanekuid:

 • Kalmisturegistri kasutusele võtmine. Ettepaneku teostamine ületab eelarve mahtu ja ei ole teostatav ühe aasta jooksul ja  seega ei vasta määruse tingimustele.

Lisandub igaaastane täiendav kulu valla eelarvele 105eur/kuus+km ja kõrvalkulud töötasude näol. Ettepanek eeldaks läbirääkimist nii ettepaneku esitaja kui omavalitusega, aga selleks ei ole antud aega. Komisjon leidis ka, et omavalitsuse otseseid ülesandeid ei ole õige teha kaasava eelarve vahenditest ja selle küsimuse üle peab otsuse kujundama vallavalitsus.

 • Auto ostmine vallale.

Ettepaneku teostamine toob kaasa täiendavad alalised kulutused ja seega ei vasta määruse tingimustele.

 • Võsu discgolfi pargi rajamine.

Teostatavus küsitav, kuna ei ole kohta kuhu rajada. Võsu alevik asub Lahemaa rahvuspargi alal ja kehtivad eritingimused. Sarnase rajatise rajamisega Võsule avalikku ruumi, kus on loodusväärtuslikud kooslused kaasneb discgolfi raja ehitamise ja hilisema kasutamisega looduskoosluste kahjustamine, mis on vastuolus Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidega.

 • Kiiruse piirajate paigaldamine ja turvalisuse parendamine Haljala valla koolide ja lasteaedade vahetus läheduses.

Ei ole teostatav.

Nõuab liikluskorralduse kava koostamist. Ja kuna ei ole tegu suures osas valla teedega, siis tuleb taotlus esitada Maanteeametile. 

 • Laululava ja pinkide paigaldamine endise kino asukohale (Võsu alevikus).

Teostatav, aga Võsul juba on lava ja on omavalitsusele ebamõistlik kulutus.

 • Käsmu sadamasse Ülo Vinteri kuju paigaldamine.

Ei ole teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja ületab eelarve.

 • Võsu kooli ehitusliku ekspertiisi tellimine ja renoveerimise projekti koostamine

Juba teostatud valla poolt.

 • Võsu-Vergi kergliiklustee projekti alustamine ja planeerimine

Ei ole teostatav ühe aastaga ja ei mahu eelarvesse. Toob hilisemaid täiendavaid kohustusi.

 

Toimetaja: RIINA MUST