Käsmu küla Neeme tee 38 DP

28.12.17

Käsmu küla Neeme tee 38 maaüksusele (92201:014:0295; 0,2 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 05.oktoobri 2010 korraldusega nr 427  detailplaneering.
Eesmärk on ehitusõiguse seadmine elamule.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 3 .

DP esmane tutvustamine vallamajas, Mere tn 6 Võsul, 01.02.2012 kell 10:00.

DP avalikustamine 02.02 - 17.02.2012 vallamajas ja Käsmu meremuuseumis, tööaegadel.

DP avalik arutelu vallamajas 17.02.2012 kell 10:00.

 

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 165.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA