Käsmu küla Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11 mü

28.12.17

Käsmu küla Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11 mü-de DP on algatataud 31.03.2010 Lainela puhkeala ja lähiümbruse detailplaneeringu koosseisus; vallavalitsuse korraldusega 22 juuni 2011 nr 218 jätkatakse iseseisva menetlusega.

Planeeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute piiride korrigeerimine, taristu ja ehitusõiguse määramine- elamud ja abihooned. Planeeringuala suurus ca 1,3 ha.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 25.10.2011 korraldusega nr 542.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 177.

DP asendiplaan

DP joonis

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA