Õigusaktid

TAOTLUSVORMID:

Mittetulundusliku investeeringutoetuse taotlemise avaldus (E-VORM, kasutada e-keskkonnas alla laaditavat eelarvetabelit)

Mittetulundusliku tegevustoetuse taotlemise avaldus (E-VORM, kasutada e-keskkonnas alla laaditavat eelarvetabelit)

Mittetulundusliku ühekordse toetuse taotlemise avaldus (E-VORM, kasutada e-keskkonnas alla laaditavat eelarvetabelit)

NB! Alates 2022. aastast on muutunud eelarvetabelite ja aruannete vormid! Taotluse esitamine läbi e-keskkonna SPOKU.