Taotluste vormid

24.10.21

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse loa taotlusele tuleb lisada järgmised kooskõlastused: territooriumi valdaja nõusolek, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus. Kui sündmus toimub Lahemaa Rahvuspargi aladel, siis on vajalik ka Keskkonnaameti nõusolek.

 

Lisainfo kooskõlastuste taotlemise kohta: Päästeamet |  Politsei- ja Piirivalveamet | Keskkonnaamet

Üldine informatsioon: Haljala valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded

 

Ilutulestiku korraldamine

Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

  1) avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega;

  2) tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.

 

  Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

  1) F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit;

  2) T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit;

  3) lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri, – Transpordiametit.

 

Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse Haljala vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise taotluse läbi ja teeb otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates

Ilutulestiku korraldamist ja selleks loa taotlemist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

 

Kontakt

24.10.21

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

tel 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER