Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu maksab maa omanik, kasutaja, hoonestaja, kasutusvaldaja või maa kasutamise õiguse saanud isik.

Haljala vallas on maamaksumäär kehtestatud Haljala Vallavolikogu poolt 20.06.2023 määrusega nr 45 „Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas". 

Alates 2024. aasta algusest rakenduvad Haljala valla territooriumil järgmised maamaksumäärad:

  • elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvik - 0,5%
  • maatulundusmaa kõik muud kõlvikud - 0,5%
  • äri- ja tootmismaa, kõik muud sihtotstarbed - 1,0%

Kodualuse maamaksu soodustust rakendatakse vastavalt maamaksuseadusele.

Vaata ka

Maamaksust Maksu- ja Tolliameti veebilehel

Maamaksuseadus

Küsimused ja lisainfo

Marju Kirsipu

kantseleispetsialist

tel 5336 4212

e-post marju.kirsipu@haljala.ee