Liikluskorralduse muudatus Aasperes

6.09.20

Seoses asfalteerimistöödega Tallinn-Narva maanteel Aaspere külas ja Lehise tee ja 17154 Kihlevere-Aaspere tee ristmiku ümberehitusega  Suletakse alates 8.09.2020 Aaspere külas Lehise tee ja Trahteri tee teeotsad nii sisse kui väljasõiduks põhimaanteelt.

Alates 11.09.2020 suletakse ajutiselt Lehise tee ja 17154 Kihlevere-Aaspere tee ristmik Lehise tee osas. Liiklus on suunatud ümbersõidule Mäe tee kaudu.

Tööde teostamise aeg on hinnanguliselt üks nädal ja tööde alustamise ja lõpetamise aeg võib sõltuvalt ilmastikuoludest muutuda.

 

 

Toimetaja: RIINA MUST

Teekatte pindamistööd Haljala alevikus

2.08.20

 

Riigiteedel nr 17177 Haljala–Käsmu kilomeetritel 1.2 - 2.5 (Haljala alevikus Võsu maantee) ja nr 17174 Rõmeda–Põdruse kilomeetritel 10.5 - 11.3 (Haljala alevikus Tallinna maantee) teostatakse 03.08.2020 kella 8:00-st - 04.08.2020 20:00-ni teekatte pindamistöid.

Piirang: tööde teostamise ajal on üks sõidusuund suletud, liiklus on reguleeritud valgusfooridega, vajadusel kasutatakse liiklusreguleerijaid ning ümbersõitudeks kasutatakse Haljala aleviku tänavaid.

Kontakt: Ramudden OÜ 56855802 (liikluskorraldus), AS YIT Eesti 5274398 (töövõtja)

 www.tarktee.ee

 

Toimetaja: RIINA MUST

Liikluspiirangute kehtestamine

8.04.19

Haljala Vallavalitsus annab korralduse:

Haljala Vallavalitsus annab korralduse:

1. Kehtestada alates 21.03.2019 aastal kuni kandevõime taastumiseni üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla avalikult kasutatavatel teedel : 1.1. 8870506 Kone- Nõmme tee 1.2. 8870108 Metsiku-Vila-Kakuvälja tee 1.3. 8870545 Konnakaevu tee 1.4. 8870107 Adaka küla tee 1.5. 8870106 Metsiku mõisa tee 1.6. 8870104 Annikvere-Salatse tee 1.7. 1903206 Allaste tee 1.8. 1903252 Lepiku tee 1.9. 1900012 Haljala-Võle tee 1.10. 1900009 Veltsi tee 1.11. 1900010 Aasu tee 1.12. 1900011 Abimajandi tee

2. Kehtestada alates 29.03.2019 aastal kuni kandevõime taastumiseni üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgneval Haljala valla avalikult kasutataval teel   8870506  Komi tee.

Toimetaja: RIINA MUST
17.10.18

Liikluspiirangute kehtestamine

Haljala Vallavalitsus korrastas 2018 aastal Mustoja-Haili-Vihula tee kruusakattega osa. Eelnevalt oli Vihula Vallavalitsuse poolt pinnatud osa antud teest. Antud tee ei ole sobilik oma kandevõime tõttu metsaveoks. Metsamaterjali väljaveoks on võimalik kasutada piirkonnas olevaid metsateid.

 

Haljala Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

  1. Kehtestada alates 21. septembrist 2018 üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditele liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla avalikult kasutatavatel teedel:

1.1. Mustoja-Haili-Vihula  tee, tee nr 8870138, vastavalt juurdelisatud skeemile;

1.2. Võhma-Eru tee, tee nr 8870123.

  1. Liiklemine üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditel on lubatud antud teel ainult Haljala Vallavalitsuse kirjalikul loal.

 

Liikluspiirangute kehtestamine

Tagamaks korrastatud kruusateede seisundi säilimise,  on vaja piirata koormust valla kruusateedel. Rasketehnika ja -vedude teostamise lubamiseks saab vallavalitsus kehtestatud korralduse alusel sõlmida asjast huvitaud isikuga kokkuleppe tee seisukorra taastamiseks peale vedude toimumist.

Haljala Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:

 

1.      Kehtestada   üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla avalikult kasutatavatel teedel (vastavalt LISAle):

1.   8870120          Tõugu-Joandu tee

2.   8870126          Kuueristi-Korjuse-Eru tee

3.   8870127          Käsmu järve tee

4.   8870141          Lauli küla tee

5.   8870142          Tepelvälja küla tee

 

2.      Liiklemine üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditel lubatud antud teedel ainult Haljala Vallavalitsuse kirjalikul loal.

 

Toimetaja: KATRIN KIVI