Varade publitseerija

AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks

AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. juuni 2019 kell 14.00

Info on leitav ka www.maaklerteenused.ee

 

             

854631

Tõnuvälja

Haljala vald

2,87

19002:002:0362

*

26000

             

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Lubatud on teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine on kirjeldatud Enampakkumise tingimuste dokumendis

Nõuetekohase pakkumise esitamiseks:

* Avage vastava kinnistu kohta koostatud dokument nimega "Enampakkumise tingimused" ja tutvuge pakutavaga

* Pakkumise tegemiseks muutke dokumendi sisus ainult järgmisi välju:

                a) Enampakkuja nimi

                b) Esindaja

                c) Pakkumise summa

                d) Lisadest kustutage ära mittevajalikud

 

* Salvestage täidetud dokument ja allkirjastage see digitaalselt ID-kaardi või Mobiil ID-ga

* Saatke digitaalselt allkirjastatud dokument e-mailile, mis on välja toodud Enampakkumise tingimuste dokumendi punktis 9

P.S. Tagamaks pakkumiste registreerimise ausust ja läbipaistvust, loob AS Timber iga pakkumisel oleva kinnistu jaoks unikaalse e-maili aadressi, millist ei avata enampakkumise väljasaatmise ja pakkumiste esitamise lõpptähtaja vahelisel ajal

Lisainformatsiooni pakutavate kinnistute, metsamajandamiskavade või pakkumise esitamise korra kohta saate telefonil 666 50 50 või e-mailil info@maaklerteenused.ee