Võsul lõpetas töö Meie kaupluses asuv SEB pangaautomaat. Elanikel, kes varasemalt SEB pangaautomaati kasutasid, soovitatakse edaspidi kasutada, kas kaupluse juures asuvat Swedbanki...

SEB korraldab ümber oma pangaautomaatide võrgustikku

Võsul lõpetas töö Meie kaupluses asuv SEB pangaautomaat. Elanikel, kes varasemalt SEB pangaautomaati kasutasid, soovitatakse edaspidi kasutada, kas kaupluse juures asuvat Swedbanki...

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine“

Pakkumus esitada e-postile haljala@haljala.ee hiljemalt 30.10.2020.a kell 10.00-ks.

Seoses septembris 2020  Võsu aleviku liikluspindadele (tänavate) määratud uute  kohanimedega  muudeti Haljala Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 453 Võsu alevikus kokku...

Koha-aadresside muutmine Võsu alevikus

Seoses septembris 2020  Võsu aleviku liikluspindadele (tänavate) määratud uute  kohanimedega  muudeti Haljala Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 453 Võsu alevikus kokku...

Alates 26. oktoobrist 2020. a minnakse Vanamõisa ja Aaspere liiklussõlmes üle uuele liikluskorraldusele ja sellega seoses muutuvad alates 26.10.2020 Tallinn-Narva maanteeäärsed Aaspere, Sauste...

Aaspere, Sauste ja Vanamõisa bussipeatuste asukohad muutuvad

Alates 26. oktoobrist 2020. a minnakse Vanamõisa ja Aaspere liiklussõlmes üle uuele liikluskorraldusele ja sellega seoses muutuvad alates 26.10.2020 Tallinn-Narva maanteeäärsed Aaspere, Sauste...

LIIKLUSKORRALDUSEST AASPERE-HALJALA 2+2 TEELÕIGUL Põhimaantee nr 1 (E20; Tallinn-Narva) Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus on toonud endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi...

LIIKLUSKORRALDUSEST AASPERE-HALJALA 2+2 TEELÕIGUL

LIIKLUSKORRALDUSEST AASPERE-HALJALA 2+2 TEELÕIGUL Põhimaantee nr 1 (E20; Tallinn-Narva) Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus on toonud endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi...

Oled Haljala vallas sissekirjutust omav või Haljala valla koolides õppiv 12-26-aastane noor? Soovid kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel, korraldada ja planeerida noorte...

Aita viia noorte hääl otsustajateni! Kandideeri Haljala valla noortevolikogusse!

Oled Haljala vallas sissekirjutust omav või Haljala valla koolides õppiv 12-26-aastane noor? Soovid kaasa rääkida noori puudutavatel teemadel, korraldada ja planeerida noorte...

  8. oktoobril andis Autospiriti esindaja Haljala vallale üle kahe uue sõiduauto võtmed. Sõidukeid, millest üks hakkab teenindama Võsu ning teine Haljala piirkonda, hakkavad...

Haljala vald rentis sotsiaalosakonnale kaks uut sõidukit

  8. oktoobril andis Autospiriti esindaja Haljala vallale üle kahe uue sõiduauto võtmed. Sõidukeid, millest üks hakkab teenindama Võsu ning teine Haljala piirkonda, hakkavad...

  Haljala Vallavalitsus korraldab oktoobrikuu jooksul ettepanekute ja ideede kogumise 2021. aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks. Eelarve suurus on 10 000 eurot. Arvesse...

Haljala Vallavalitsus ootab ettepanekuid 2021. aasta kaasava eelarve rakendamiseks

  Haljala Vallavalitsus korraldab oktoobrikuu jooksul ettepanekute ja ideede kogumise 2021. aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks. Eelarve suurus on 10 000 eurot. Arvesse...

    Haljala Vallavalitsus korraldab oktoobrikuu jooksul ettepanekute ja ideede kogumise 2021. aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks. Eelarve suurus on 10 000 eurot. ...

Haljala Vallavalitsus ootab ettepanekuid 2021. aasta kaasava eelarve rakendamiseks

    Haljala Vallavalitsus korraldab oktoobrikuu jooksul ettepanekute ja ideede kogumise 2021. aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks. Eelarve suurus on 10 000 eurot. ...

Haljala Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle HEAKORRAT ÖÖLISE Heakorratöölise peamised tööülesanded on Haljala alevikus kõnniteede ja platside koristamine, lume koristamine...

Haljala Vallavalitsus võtab tööle HEAKORRATÖÖLISE

Haljala Vallavalitsus võtab täiskohaga tööle HEAKORRAT ÖÖLISE Heakorratöölise peamised tööülesanded on Haljala alevikus kõnniteede ja platside koristamine, lume koristamine...

Tihti laekub vallavalitsusele infot, et mõni taaskasutusorganisatsioon jättis pakendikonteineri tühjendamata. Vallavalitsusele saadetud piltidelt on näha, et pakendikonteineritesse sokutatakse...

Kartulikoored, vanad tennised ja metallist ämbrid ei ole pakendid

Tihti laekub vallavalitsusele infot, et mõni taaskasutusorganisatsioon jättis pakendikonteineri tühjendamata. Vallavalitsusele saadetud piltidelt on näha, et pakendikonteineritesse sokutatakse...

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 menetlus: Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks  Haljala valla ühisveevärgi ja...

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 menetlus: Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks  Haljala valla ühisveevärgi ja...

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus: Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule. Haljala...

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek

Haljala valla jäätmekava 2021-2026 menetlus: Haljala Vallavolikogu kiitis 15.09.2020 heaks Haljala valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu ja suunas avalikule väljapanekule. Haljala...

Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneering algatati...

Planeeringuteated

Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneering algatati...

  Mida vastata õpilase küsimustele: „Kes viskab metsa alla kotitäie kasutatud mähkmeid? Kes teibib kaseoksa külge kinni klaaspudeli, mis tõenäoliselt oli mõeldud kasemahla kogumiseks,...

Mitu suitsukoni oled Sina maha visanud?

  Mida vastata õpilase küsimustele: „Kes viskab metsa alla kotitäie kasutatud mähkmeid? Kes teibib kaseoksa külge kinni klaaspudeli, mis tõenäoliselt oli mõeldud kasemahla kogumiseks,...

  Suvel toimunud Vainupeal küla üldkoosolekul valiti ühehäälselt uueks külavanemaks Mario Luik. Koosolekult võttis osa 11 külaelanikku 39st, mis andis otsuste langetamiseks kokku...

Vainupea külavanemaks valiti Mario Luik

  Suvel toimunud Vainupeal küla üldkoosolekul valiti ühehäälselt uueks külavanemaks Mario Luik. Koosolekult võttis osa 11 külaelanikku 39st, mis andis otsuste langetamiseks kokku...

  Võsu Kooli kolm aastat juhtinud Liina Altroff asus tööle Jüri Gümnaasiumisse ja tema kingadesse astus varem õppejuhina tegutsenud Aet Kruusimägi. Võsu Kooli direktori ametikoha...

Võsu kooli asus juhtima Aet Kruusimägi

  Võsu Kooli kolm aastat juhtinud Liina Altroff asus tööle Jüri Gümnaasiumisse ja tema kingadesse astus varem õppejuhina tegutsenud Aet Kruusimägi. Võsu Kooli direktori ametikoha...

Haljala Vallavolikogu 40. istung algab 15.09.2020 kell 16.00.       Otselink Youtube keskkonda asub siin.

Otsepilt Haljala Vallavolikogu 40. istungile

Haljala Vallavolikogu 40. istung algab 15.09.2020 kell 16.00.       Otselink Youtube keskkonda asub siin.

Haljala valla territooriumil toimub ohtlike jäätmete kogumisring 3. oktoobril Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid s.h luminestsentslampe, värve, liime,...

Ohtlike jäätmete kogumisring. 3. oktoober

Haljala valla territooriumil toimub ohtlike jäätmete kogumisring 3. oktoobril Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike jäätmeid s.h luminestsentslampe, värve, liime,...

Aastal 2002 Rakvere linna, Eesti riigi ja toonase Vihula valla poolt asutatud SA Virumaa Muuseumid pikaaegse juhi Ants Leemetsa jälgedesse astus tänavu märtsis Viljar Vissel. Siinkohal on...

Virumaa Muuseumid SA tegevjuht: minu töö on alati olnud ka minu hobi

Aastal 2002 Rakvere linna, Eesti riigi ja toonase Vihula valla poolt asutatud SA Virumaa Muuseumid pikaaegse juhi Ants Leemetsa jälgedesse astus tänavu märtsis Viljar Vissel. Siinkohal on...