Varade publitseerija

« Tagasi

Õpetaja Maarja Okk: minu baasväärtus on vabadus

Haljala Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maarja Okk pärjati Keskkonnakäpa konkursil tiitliga „Õnnelik õppija 2019". Kes on õpetaja Maarja? Mida eelnimetatud tiitel endast kujutab? 

Teised räägivad Maarjast kui suurepärasest ja säravast õpetajast,  kes oma loomu poolest on siiski äärmiselt tagasihoidlik. Ka ta ise tunnistab, et kuigi ta on elanud ja töötanud Haljalas 15 aastast, ei ole tema olemasolust ilmselt paljud teadlikud.

 

Läänevirukas

Maarja Okk sündis ja kasvas Haljalast mitte väga kaugel - Lehtses. Koolihariduse omandas Tapal ja Tartu Ülikoolis. Pärast seda tõi elu ta Haljalasse, kuhu on jäänud ka pidama.

„Mulle nii meeldis, kuidas mind Haljala koolis toona vastu võeti," meenutab Maarja ja tunnistab, et tunneb end Haljala koolipere liikmena esimesest päevast saadik.

„Ma olen väga õnnelik, et mulle anti võimalus kasvada ja kujuneda selleks õpetajaks, kes ma praegu olen," räägib ta. „Mulle on alati meeldinud, et siin koolis on võimalik ise otsustada, ise luua, ja sind usaldatakse. Minu baasväärtus on vabadus ja Haljala koolis saan end vabana teostada. Loomulikult tähendab see ka seda, et pead ise olema inimene, kes vastutab."

Maarja leiab, et temast sai õpetaja tänu saatusele. „Mul polnud kavas hakata õpetajaks," tunnistab ta. „Imestasin kursuseõdede jutte sellest, kuidas nad on lapsest saadik soovinud saada õpetajaks, et see on neid motiveerinud eesti keelt ja filoloogiat õppima. Mina neid toona ei mõistnud – õpetajatöö tundus mulle nii raske."

Ometi olid elul Maarja jaoks teised plaanid. Olude sunnil tuli Maarjal aastaks veel ülikooli jääda, kuigi jäänud oli vaid lõputöö kirjutamine ja kaitsmine. 

„Mõtlesin, et kuna aasta on mul veel vaja koolis käia, siis võtan õpetajakoolituse lihtsalt lisaks," selgitab õpetaja Maarja. „Mõtlesin, et ega ükski paber pole kunagi liiast. Tegelikult tahtsin selle koolituse pooleli jätta, sest minust ju ei pidanud õpetaja saama. Õnneks mu ema veenis mind jätkama." 

„Kui ma aga läksin Miina Härma gümnaasiumisse praktikale ja jälgisin neid 36 õpilast seal auditooriumis, siis toimus minus suur äratundmine: ma teadsin sellest hetkest alates, et see on minu amet," ütleb ta. „Sellest hetkest alates ei ole ma kordagi kahelnud selles, et minu tee on olla õpetaja."

Õpetajaks olemise juures meeldib Maarjale kõige rohkem  laste loovus. „Ma ikka ja jälle tunnen hämmingut, kuivõrd loovad on lapsed. Ma annan neile kõigile ühesuguse ülesande ja on nii huvitav jälgida, kuidas nad kõik on nii erinevalt selle lahendanud."

„Õpetajaks olemise juures mulle meeldib väga see sünergia, mis noortega koos tekib - see noorte energia. Koos nendega olen ma kogu aeg tänapäevas sees, ma ei jää millestki maha. Praegu meil on 6 klassis sõnavara teema käsil. Ma õpin koos nendega. Nad õpetavad mulle nende sõnavara.  Meil on nii põnev koostöö."

 

Keskkonnakäpp

Maarja Okk peab Keskkonnakäpa tiitlit enda kõige suuremaks tunnustuseks. „Keele- ja kirjanduskäpp peaks ma niikuinii olema, aga keskkonnakäpa tiitli üle tunnen tõesti rõõmu. Kogu see valdkond on minu jaoks väga oluline. Minu soov on panna noori mõtlema, milline keskkond neid ümbritseb, milline on tulevik, millises maailmas nad elavad. 

„Samas, kui mul poleks minu õpilasi, minu kuuendat klassi, kes olid minuga nõus kõiki neid asju tegema, mida ma neile välja pakkusin, siis poleks minust saanud ka Keskkonnakäppa. Mul on nii hea meel, et mulle on antud õpilased, kes tahavad teha, kellele on antud uuriv mõttelaad." 

Maarja räägib, et kogu lugu sai alguse sellest, et kirjanduses tuli päevakorda loodusteema. Ta pakkus õpilastele välja uurida loomaliike, mis on väljasuremisohus. Moodustati rühmad ja iga rühm sai uurida ühe väljasureva liigi.

Kogu õppe- ja uurimistöö toimus sünergias mitmete teiste õpetajatega – kaasatud sai kogu koolipere.

„Näiteks toonase loodusõpetuse õpetajaga otsiti välja ohusolevad loomaliigid. Arvutiõpetuses aitas õpetaja Greete neil otsida infot loomaliikide kohta. Ühe ülesandena pidid õpilased panema koolimajas üles näituse, mis kutsub ka teisi lugema ja mõtlema ohustatud liikide peale."

„Lõpetuseks käisid nad väiksematele koolikaaslastele tunde andmas ja rääkimas sellest, mida oma uurimistöö käigus teada said," räägib õpetaja Maarja edasi. „Kõik nad valmistasid tunnid ise ette ja teiste õpetajate tagasiside oli väga hea – lapsed said hakkama suurepäraselt."

Kogu lugu tipnes sellega, et õpetaja Greete Toming esitas Maarja Keskkonnakäpa konkrusile, mida korraldab Keskkonnaamet. Ja võit saabuski Haljala Kooli õpetaja Maarja Okile.

 

Maarja Okk: "Minu suurim soov on aidata õpilastel õppida mõtlema kriitiliselt. Näiteks, kui nad tarbivad meediat, et nad oskaksid mõelda, mis ühe või teise avalduse taga on. Ka sotsiaalmeedias on väga oluline mõelda, millist postitust laigid, jagad ja kommenteerid. See, millist keelt kommenteerides kasutad, räägib sinust nii mõndagi."