Varade publitseerija

Võsu aleviku reovee ja veetrasside rajamisega seotud liikluskorralduse muudatused

Seoses Mere tn, Võsu alevikus reovee ja veetrasside rajamisega toimuvad muudatused ümberehitamise aegses liikluskorralduses.

Mere tn lõigus Lootuse tn - Jõe tn täielik sulgemine on plaanitud 04.06.2020-05.06.2020.

Tööde teostaja palub liiklejatel jälgida ajutist liikluskorraldust.

Liikluspiirangud trasside rajamisega seonduvalt on plaanitud kuni 21.06.2020.