« Tagasi

Oluline informatsioon Võsu aleviku ettevõtetele seoses ajutise liikluskorraldusega Võsu alevikus 30.07-01.08

Haljala Vallavalitsus otsustas 7. juuli istungil, et tänavuse Võsu Rannafestivali toimumise ajaks piiratakse autode hulka Võsu alevikus. Selleks suletakse 30. juulist kell 8.00 kuni 1. augustini kell 8.00 Võsu alevikus Rakvere tee, Mere tänav ja Võsu-Lepispea tee. Kohalikele elanikele ja alevikus tegutsevatele ettevõtetele ning asutustele tagatakse ligipääs alevikku läbipääsulubadega.

Kuidas ajutise liikluskorralduse ajal ettevõtete töötajad ja kaubad liikuma pääsevad?

SÖÖGIKOHAD, POED JA MÜÜGIKIOSKID

Söögikohtade töötajad pääsevad töökohani vallavalitsuse väljastatud läbipääsuloa alusel.

Läbipääsuloa taotlemiseks tuleb asutuse juhil kokku koguda kõikide töötajate autode registreerimismärgid, mis ajavahemikul 30.07 kell 8.00 kuni 01.08 kell 8.00 peavad asutuse tegevuskohani pääsema. Asutuse juht esitab e-postile haljala@haljala.ee sõidukite registreerimismärkide loetelu, asutuse kontaktisiku nime ja telefoninumbri ning asutuse nime, kellele läbipääsuload väljastatakse.

Asutuse kontaktisiku telefoninumber kantakse läbipääsulubadele ning probleemide korral võetakse just temaga ühendust.

Oluline teada: läbipääsulubade taotlemisel tuleb arvestada, et kõik loa saanud sõidukid peavad mahtuma parkima ettevõtte territooriumile, kuna eelnevalt mainitud ajavahemikul on Võsu alevikus teede ja tänavate ääres parkimine keelatud.

MAJUTUSASUTUSED

Töötajad

Majutusasutuste töötajatele väljastatakse läbipääsuload samal põhimõttel nagu söögikohtade ning poodide töötajatele.

Kliendid

Haljala vallavalitsus palub majutusasutustel ajavahemikul 30. juuli kell 8.00 kuni 1. august kell 8.00 Võsul peatuvate inimestega ühendust võtta ning neid ajutises liikluskorraldusest teavitada. Majutusasutuste klientidele tagatakse ligipääs ööbimiskoha territooriumile.

Selleks tuleb majutusasutusel kokku koondada kõikide ööbijate sõidukite registreerimisnumbrid ning need edastada e-posti haljala@haljala.ee teel Haljala vallavalitsusele, samuti tuleb e-kirjas ära märkida asutuse kontaktisik ja tema telefoninumber ning majutusasutuse nimi.

Majutusasutuste külalistele ei väljastata erinevalt töötajatest läbipääsuluba, vaid edastatud andmetest koostatakse nimekiri, mis antakse läbipääsulubasid kontrollivate turvatöötajate kätte.

Kuidas majutusasutuses peatuja alevikku pääseb?

Kui majutusasutuse klient jõuab ajutise liikluskorralduse ajaks püsitatud läbipääsutõkkeni tuleb kliendil turvatöötajale öelda majutusasutuse nimi, kus peatutakse, ning seejärel kontrollib turvatöötaja registreerimisnumbri olemasolu asutuse poolt edastatud nimekirjast. Kui number on nimekirjas olemas, pääseb klient sõidukiga edasi ning saab sõita majutusasutuse territooriumile.

Sarnaselt kõikidele teistele ei ole majutusasutuste klientidel lubatud parkida teede ja tänavate ääres, külastajad peavad auto jätma majutusasutuse territooriumile.

KAUBAAUTOD JA KULLERID

Kõikidele kaubaautodele ja kulleritele, kes teenindavad Võsu aleviku ettevõtteid või eraisikuid, tagatakse ligipääs alevikku. Palume tarnijaid eelnevalt informeerida ajutise liikluskorralduse kehtestamisest.

Kaubaautodel ja kulleritel tuleb ajutise liikluskorralduse ajaks püsitatud läbipääsutõkke juures turvatöötajale öelda, kellele kaupa tuuakse, mis järel paneb turvatöötaja kirja sõiduki registreerimismärgi ning isiku nime, kellele kaupa tarnitakse.

 

Ettevõtetel palutakse ajutise liikluskorraldusega seotud küsimused saata e-postile kent.kerner@haljala.ee