« Tagasi

Haljala valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Võsu laululava renoveerimine

Haljala vallavalitsus

PRESSITEADE

27. detsember 2021

 

6.-26. detsembrini said Haljala valla elanikud otsustada kaasava eelarve hääletuse raames, milline kuuest hääletusele suunatud ettepanekust saab realiseerimiseks 10 000 eurot. Hääletusest said osa võtta kõik vähemalt 16-aastased Haljala valla elanikud.

2022. aasta kaasava eelarve hääletusel oli kuus ettepanekut: korvpalli viskemasin, Haljala aleviku avaliku mänguväljaku korrastamine, Haljala Rahvamaja puhkealale madalseiklusraja ehitamine, parkimise korraldamine Käsmus, Mustoja külaplatsi elavdamine ja Võsu laululava renoveerimine.

Kaasava eelarve hääletuse võitis Võsu laululava renoveerimise ettepanek, mis kogu hääletusel 359 häält ehk 51,6 protsenti kõikidest häältest. Ettepaneku eesmärgiks on renoveerida amortiseerunud laululava selliselt, et see sobiks ülejäänud rannataristuga ning parandaks rannaala visuaalset väljanägemist.

Võidu noppinud ettepaneku esitaja Võsu kandivanem Riina Kaptein sõnas, et Võsu kogukonnale on laululava olukord pikalt muret teinud: „Võsu laululava on inetu olnud aastaid ja see läheb Võsu inimestele korda. Seetõttu tegime päris suurt teavitustööd, et ettepanekut ja üleüldse kaasavat eelarve tutvustada." Kandivanema sõnul on VOLIS keskkonna kasutusele võtmine hea samm edasi. „See tekitas ikka hasarti, kui nägid, kuidas kaks ettepanekut omavahel konkureerisid," lisas Riina Kaptein.

Hääletusest võttis osa rekordarvul inimesi. Oma hääle andis 696 vallaelanikku, kellest 664 tegid seda elektrooniliselt. Varasematel aastatel on kaasava eelarve hääletusel osalenud keskmiselt 170 inimest.

Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul saame rõõmustada, et sellel aastal vallaelanikud aktiivselt kaasava eelarve hääletusest osa on võtnud: „Mul on väga hea meel, et nii palju inimesi oma meelsust kaasava eelarve summa kasutamise osas näitasid. See on oluline märk meile, et kaasav eelarve läheb vallaelanikele korda."

Vallavanem lisas, et juba mõned aastad on laual olnud teema, kuidas kaasava eelarve rakendamist muutma peaks, mistõttu soovib vallavalitsus uuel aastal selle teemaga tegeleda. „See kindlasti ei tähenda, et kohe süsteemi muutma peab minema, vaid pigem analüüsime praeguse olukorra läbi ja tutvume teiste levinud praktikatega," selgitas Ivar Lilleberg.

Kaasava eelarve eesmärgiks on anda elanikele võimalus valla eelarves määratud summa osas kaasa rääkida ning teha ettepanekuid kogukondadele olulistel teemadel. Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringu tegemine või projektide elluviimine, sealjuures peab loodav olema avalikkusele suunatud.

 

Lisainformatsioon:

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

tel 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee