« Tagasi

Haljala vallas Rutja külas Idapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel.

Haljala Vallavalitsuse 17.03.2022 korraldusega nr 110 on algatatud Rutja külas Idapõllu maaüksuse (katastritunnus 88703:003:0019, registriosa nr 2450831) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Idapõllu maaüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone ehitamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks ja katastri sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Juurdepääs maaüksusele on Võle-Vainupea-Kunda teelt. Idapõllu maaüksus on hoonestamata maatulundusmaa 100%, pindalaga 9776 m2 , võimalike uuringute vajadus selgub menetluse käigus.