« Tagasi

Haljala valla arengukava aastateks 2023-2038 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026, ettepanekuid saab esitada kuni 22.septembrini 2022

Tegemist on kohaliku omavalitsuse kesksete dokumentidega, mis seavad sihid majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arendustegevusteks vallas ning nende valdkondade pikaajaliseks rahastamiseks.

Link dokumentidele: ARENGUKAVA dokumendid 2022
• Haljala valla profiil 2022 (kirjeldus praegusest olukorrast vallas valdkondade lõikes)
• Haljala valla arengukava, milles valdkondlikud eesmärgid tulevikuks välja toodud, lisatud ka mõtteid, kuidas nende eesmärkideni jõuda.
• Haljala valla eelarvestrateegia tabel
• Vahemikul 4.august kuni 22.september 2022 esitatud ettepanekud – NB! täieneb jooksvalt
  
Ettepanekuid, täpsustusi, täiendusi mõlemale dokumendile saab esitada jooksvalt kuni 22.septembrini 2022 SIIN
Vastuste kokkuvõtet saab vaadata SIIN

NB! Kindlasti märkige, millise punkti, lause, eesmärgi, lehekülje vmt kohta teie märge kehtib.

Lisainfo:
Anneli Kivisaar
arendus- ja kogukonnaspetsialist
tel 525 1127
e-post anneli.kivisaar@haljala.ee