« Tagasi

Haljala Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku siduda lasteaia kohatasu alampalga määraga

Haljala Vallavalitsus otsustas 15. septembril toimunud istungil esitada vallavolikogule eelnõu, millega vallavalitsus teeb ettepaneku muuta Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korda. Vallavalitsuse ettepanek on vanemate poolt makstav lasteaia kohatasu siduda Vabariigi Valitsuse alampalga määraga.

Haljala vallavanem Anti Puusepa sõnul on lasteaia kohatasu muutmise vajaduse tinginud lasteaia majanduskulude tõus, mille põhjuseks on hüppeliselt kasvanud elektri- ja toiduainete hind. „Haljala vallas on lasteaia kohatasu püsinud muutumatuna 2018. aastast, kuid valla uue eelarvestrateegia arutelude käigus on tekkinud arusaam, et üleüldist hinnatõusu arvestades tuleb korrigeerida lisaks teistele teenuste hindadele ka lasteaia kohatasu suurust," selgitas Haljala vallavanem ning jätkas: „Vallavalitsuse soov on kohatasu tõusuga tagada, et lasteaiateenuse ja lastele valmistatava toidu kvaliteet valla rahaliste vahendite vähenemise tõttu tulevikus ei langeks.".

Vallavalitsus mõistab täielikult, et kohatasu tõstmine võib mõjuda lastevanematele ehmatavalt, mistõttu arvestati eelnõu koostamisel küll vallavolikogu hariduskomisjoni sisendit, kuid lasteaia kohatasu tõusu näeb vallavalitsus ette esialgu väiksema sammuga. Vallavolikogu  hariduskomisjon tegi 6. septembril toimunud koosolekul vallavalitsusele ettepaneku tõsta lasteaia kohatasu määrates selle suuruseks 50 eurot ning kohatasu suurus vaadata üle igal aastal. „Vallavalitsuse ettepanek on siduda lasteaia kohatasu Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatava palga alammääraga," kommenteeris Anti Puusepp ning lisas, et vallavalitsus näeb, et selleks määraks võiks olla 6,2 protsenti palga alammäärast.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit on jõudnud kokkuleppele, mille tulemusel tõuseb 2023. aastal miinimumpalk 725 euroni. Kui vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu volikogult heakskiidu saab, tähendab see, et uuest aastat tõuseks Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt makstav kohatasu seniselt 30 eurolt 45 eurole. Edaspidiselt sõltuks lasteaia kohatasu miinimumpalga tõusust, mis vallavalitsuse hinnangul tagab selle, et lasteaiakoha tasu tõuseb proportsionaalselt inimeste sissetulekute ja lasteaia majanduskuludega. Vallavalitsus näeb oma arvutuste kohaselt ette, et kui miinimumpalk tõuseb tänavusega samas määras, siis kolme aasta lõikes jääks lasteaia kohatasu keskmiseks suuruseks 48-50 eurot.

Jätkuvalt jäävad kehtima soodustused, kui lasteaias käib ühest perest kaks või enam last. Kui ühest perest käib lasteaias või lapsehoius kaks või enam last, on teise lapse kohatasu suurus 50 protsenti tavalisest kohatasu suurusest. Alates kolmandast lapsest on lapsevanemad kohatasu maksmisest vabastatud. Vallavalitsuse hinnangul on oluline märkida, et isegi peale eelnõuga kavandatud kohatasu tõusu, jääb vanemate poolt kaetav osa maakonna üheks madalamaks. Seda just põhjusel, et toidupäevamaksumuse eest ei pea erinevalt teistest omavalitsustest lapsevanemad eraldi tasuma.

Vallavalitsus on eelnõu volikogule esitanud ning nüüd liigub eelnõu menetlemine volikogu kätte, kus oma heakskiidu peab enne volikogu lauale jõudmist andma ka hariduskomisjon.

 

Lisainfo:

Anti Puusepp

Haljala vallavanem

tel 526 4235

 

Teate edastas:

Kent Kerner

Haljala valla kommunikatsioonispetsialist

tel 5194 7655