« Tagasi

Ravimiamet kutsub: tee oma ravimikapis suurpuhastus

Ravimiamet kutsub tänasel üleilmsel patsiendiohutuse päeval kõiki korrastama oma ravimikappi ning enne ravimi võtmist tutvuma pakendi infolehega.

„Nii nagu kodu või aed vajavad aeg-ajalt suurpuhastust, on tarvis hoida korras ka oma ravimikapp," ütles Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla. „Ravimeid, mis on seisma jäänud või säilivusaja ületanud, ei tohi kasutada, sest puudub kindlus, kas ravim omab soovitud toimet ja samas võivad laguproduktid olla ohtlikud," lisas ta. Aegunud ravimid tuleb viia apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse tasuta vastu. „Oluline on meeles pidada, et ravimeid ei tohi kunagi visata olmeprügisse või kanalisatsiooni, sest nii võivad toimeained sattuda pinnavette ja reostada keskkonda."

Kindlasti ei tohi oma ravimeid edasi anda ega müüa teistele inimestele. „Müümine on ebaseaduslik  ning see on ka ohtlik, kuna ravim ei pruugi olla sobiv teisele inimesele, isegi kui haigusnähud on sarnased. Saajal ei ole ka kindlust, kust ravimid täpselt pärit on, kuidas neid on säilitatud ja mida need tegelikult sisaldada võivad," rõhutas Uusküla.

Selleks, et ravimeid õigesti kasutada ja teada võimalikke kõrvaltoimeid, tuleb alati pöörata tähelepanu ravimiga kaasasolevale pakendi infolehele. „Enne ravimi tarvitamist tasub infoleht läbi lugeda, sest just nii oskad valmis olla võimalikeks kõrvaltoimeteks ning tead vajadusel ka arsti poole pöörduda," lisas Uusküla.

Infolehes on ravimi kohta kirjas, kus ja kuidas seda säilitada tuleb. Enamus ravimeid säilib toatemperatuuril ning neid tasub hoida kõrgemal asuvas kapis ja küttekehadest võimalikult kaugel. Aknalaud ja vannituba ei ole ravimite hoidmiseks head kohad, sest kõrgem temperatuur ja niiskus mõjuvad neile halvasti.

Vaata ka Ravimiameti videot sellest, missugust infot leiab infolehest: https://youtu.be/EP5wZp6nJKA

Üleilmset patsiendiohutuse päeva tähistatakse igal aastal 17. septembril, sel aastal keskendutakse ravimiohutusele.

RAVIMITE MEELESPEA

  • Igal perekonnal võiks olla kodus ühe kuu jagu vajalikke ravimeid (sh retseptiravimid);
  • Igal kuul võiksid üle vaadata oma ravimivarud ning aegunud ravimid viia apteeki või ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ravimid võetakse vastu tasuta.
  • Ära kasuta ravimit pärast kõlblikkusaja möödumist, sest ravim võib olla kaotanud oma toime või muutunud tervisele ohtlikuks.
  • Kõlbmatuid ravimeid ei tohi niisama ära visata, kuna need sisaldavad toimeaineid, millel on mõju keskkonnale, loomadele ja inimestele. Ka puhastatud reoveega võivad toimeained jõuda pinnavette ning toiduahela kaudu inimeste ning loomadeni.
  • Ravimeid osta ainult seaduslikest apteekidest ja internetiapteekidest. Nende kohta leiad rohkem infot Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee
  • Ravimite hoiukoht olgu lastele kättesaamatus asukohas.
  • Loe hoolega pakendil olevat teavet ja infolehte. Infolehest leiab muu hulgas detailse info ravimi säilitamistingimuste kohta ning teabe, kas ravimi kasutusaeg pärast pakendi esmast avamist või manustamiskõlblikuks muutmist on piiratud.
  • Kui arst kirjutab välja antibiootikume, tuleb kindlasti kinni pidada ettekirjutusest. Kui lühendad ise ravi kestvust, vähendad annust või ei pea kinni õigest annustamisskeemist, võib juhtuda, et sinu organismis pole kõikide bakterite hävitamiseks piisavalt ravimit ning need bakterid, kes ellu jäävad, võivad muutuda antibiootikumresistentseks.