« Tagasi

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas – muudatused 2023. aastal

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu, mis tagab inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimumi keskmise vanaduspensioni ulatuses ja seda sõltumata inimese tulu suurusest. Teisisõnu kehtib uuest aastast üldine maksuvaba tulu inimestele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, ja maksuvaba tulu vanaduspensionieas inimestele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuavad sinna kalendriaasta jooksul.

2023. aastal on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot ja see väheneb inimese sissetuleku kasvades. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa – 704 eurot ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile ja kui pension jääb alla selle summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele.

Eestis kehtiva üldise maksuvaba tulu maha arvamise eesmärk on tagada inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimum. Alates 1. jaanuarist 2023 on üldise maksuvaba tulu määr:

  • 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kuid
  • kui inimese brutotulu ületab 14 400 eurot aastas (1200 eurot kuus), siis hakkab maksuvaba tulu määr lineaarse valemi alusel vähenema ja
  • jõuab 25 200 euro suuruse aastatulu (2100 eurot kuus) juures nullini.

 

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioniealise inimese maksuvaba tulu summa:

  • kuus võrdne keskmise vanaduspensioni summaga ja
  • aastas 12-kordse keskmise vanaduspensioni summaga.

Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega – eeldatavasti 2023. aastal 704 eurot kuus ja 8448 eurot aastas.

Täpne summa selgub 2023. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmisel.

 

Loe pikemalt: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-vanaduspensionieas

 

Maksu- ja Tolliamet

www.emta.ee