« Tagasi

Algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud

28. märtsil algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud, kuhu oodatakse kohalikke elanikke ja kõiki teisi huvilisi.

Avalikel aruteludel tutvustatakse avalikustatud materjale, esitatud ettepanekuid ja Rahandusministeeriumi seisukohti ettepanekute kohta. Toimub arutelu ja küsimustele vastamine.

Avalikud arutelud toimuvad:

o Haljala Rahvamaja (Tallinna mnt 13, Haljala alevik) 28.03.2023 kell 17.30

o Lüganuse vallavalituses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) 29.03.2023 kell 17.30

o Kohtla-Järve linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve linn) 04.04.2023 kell 17.00

o Toila vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik) 05.04.2023 kell 17.30

o Jõhvi riigimajas (Pargi tn 15, Jõhvi linn) 11.04.2023 kell 16.00

o Rakvere riigimajas (Kreutzwaldi 5, Rakvere linn) 13.04.2023 kell 17.30

o Viru-Nigula vallavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda linn) 18.04.2023 kell 17.00

o Vinni vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) 19.04.2023 kell 17.00

o Sõmeru Keskusehoone (Kooli 2, Sõmeru alevik) 20.04.2023 kell 17.30

Kõikidel aruteludel on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna MS Teams. Lingid ja registreerumisinfo on leitav veebilehel www.haljalakukruse.ee.

 

Planeeringu eesmärk ja ala

Riigi eriplaneeringu eesmärk on kavandada Haljala ja Kukruse vahelisel teelõigul kiirusele 120 km/h vastav 2+2 ristlõikega põhimaantee. Selleks planeeritakse 2+2 ristlõikega riigimaantee trassikoridor ja selle toimimiseks vajalikud rajatised ja tehnovõrgud, 5G taristu, eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad ja määratakse vajalikud maakasutus- ja ehitustingimused. Kavandatava tegevusega ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Planeeringuala läbib Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna järgmisi kohaliku omavalitsuse üksusi: Rakvere linn, Haljala vald, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Lüganuse vald, Jõhvi vald, Toila vald ning Kohtla-Järve linn. Planeeringuala suurus on ligikaudu 67 000 ha. Planeeringu algatamisel määrati planeeringuala olemasoleva maantee ümber ristküliku kujuga, et mitte teha trassi asukoha valikut enne riigi eriplaneeringu menetluse läbiviimist ning võimaldada planeeringu koostamise ja selle mõjude hindamise käigus Haljala-Kukruse maanteelõigul alternatiivsete asukohtade kaalumist.

Kontaktinfo

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Vabariigi Valitsus. Planeeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium, kontaktisik ruumilise planeerimise osakonna nõunik Anne Martin (anne.martin@fin.ee, tel 5802 3933). Huvitatud isik on Transpordiamet, konsultant Skepast&Puhkim OÜ.

Kellel on soov teemaga ka edaspidi kursis püsida, saab veebilehelt haljalakukruse.ee tellida info otse oma e-postile või teavitada Rahandusministeeriumi oma soovist olla kaasatud e-posti aadressil info@rahandusministeerium.ee.