« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 30. istung toimub teisipäeval, 21. novembril kell 16 Haljala rahvamajas.

 

Päevakord:

  1. Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2024-2025
  2. Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine
  3. Osalemine liikmena mittetulundusühingus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  4. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks
  5. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine
  6. Võsu ranna kasutamise ja hooldamise kord
  7. Haljala Vallavolikogu 30.11.2021 määruse nr 1 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
  8. Vallavanema informatsioon

 

Istungi materjalid dokumendiregistris