Vihula valla ÜVK eeskirjad

13.06.18

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

Toimetaja: MADIS TÄNAVA