Võsu alevik spordiväljaku DP

29.12.17

Võsu spordiväljaku ( riigireservmaa ettepanek AT0610260063, Spordi tn lõpus) maaüksusele ja kõrval asuvale jätkuvalt riigi omandis olevale maale, millel paikneb Võsu Põhikooli spordiplats, on algatatud Vihula Vallavolikogu 11.09.2008 otsusega nr 213 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine.
DP eesmärgiks on mü sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ja maa munitsipaalomandisse taotlemine, ehitusõiguse seadmine spordiväljaku ja seda teenindavate rajatiste ehitamiseks, juurdepääsude tagamiseks ja liikluse korraldamiseks.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 86.

DP eskiis

DP seletuskiri

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA