Haljala valla majanduskeskus

Nimi ja ametikoht Ülesanded Kontakt

Avo Bergström

majanduskeskuse juht

majanduskeskuse juhtimine, hangete korraldamine, teede hooldus, vallavara hooldamine, ehitus- ja remonttööde korraldamine, haljasalade korrashoiu korraldamine, tänavavalgustus

avo.bergstrom@haljala.ee

5621 7200

Andre Kaurla

majandusspetsialist

Haljala valla munitsipaalvara hooldus- ja korrashoiutööde teostamise korraldamine, ehitus-, remont- ja heakorratöödeks vajalike vahendite tagamine 5649 1813

 

Registrikood 77001796

Aadress Tallinna mnt 13, Haljala alevik

E-post majanduskeskus@haljala.ee

Majanduskeskuse tegevuse eesmärgiks on korraldada Haljala valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste hoonete ja muu taristu korrashoidu ning tagada kalmistute ja avalike alade heakord ning hooldus.

Majanduskeskuse põhiülesandeks on hallata Haljala valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste hooneid ja muud taristut, et seeläbi tagada tingimused asutuste põhifunktsioonide täitmiseks.

Majanduskeskuse põhimäärus