Jäätmetekke vältimine

26.03.23

Jäätmeseaduse § 21 lg 1 kohaselt tuleb iga tegevuse juures rakendada kõiki sobivaid jäätmetekke vältimise võimalusi, samuti kanda hoolt, et tekkivad jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele, varale ega keskkonnale.

Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse prioriteetide järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast:

  1) jäätmetekke vältimine;

  2) korduskasutuseks ettevalmistamine;

  3) ringlussevõtt;

  4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus;

  5) kõrvaldamine.

Haljala valla jäätmehoolduseeskirja § 3 lg 1 kohaselt tuleb iga tegevuse juures püüda jäätmeteket vältida või kui see ei ole võimalik, siis vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas. Taaskasutamisele suunatud jäätmeid ei tohi ladustada kauem kui kolm aastat ning kõrvaldamisele kuuluvaid jäätmeid ei ole lubatud ladustada üle aasta.

 

Rohkem infot

Euroopa Keskkonnaagentuur

Keskkonnaamet Tarbi targalt

Ringmajandus

Toimetaja: KENT KERNER