Lobi küla Lillemäe ja Tagametsa mü-de DP

28.12.17

Lobi küla Lillemäe ja Tagametsa (88703:001:0066; 88703:001:0370) maaüksustele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 08.märtsi 2011 korraldusega nr 81 detailplaneering.

DP eesmärk on ehitusõiguse täpsustamine ja täiendava ehitusõiguse määramine (elamu ja abihooned) ning tehnovõrkude lahendamine.

 

Lillemäe mü asendiplaan

Tagametsa mü asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 113.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA