Soojamajandus

13.01.24

AS Haljala Soojus

Registrikood: 10247300
Aktsionär: Haljala vallavalitsus (100%)
Juriidiline aadress: Rakvere mnt 11, 45301, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon:  (+372) 325 9575
Mobiiltelefon:  (+372) 5663 7713
E-post: hsoojus@gmail.com

AS-i Haljala Soojus kaugküttepiirkonna soojuse hind

Alates 1. novembrist 2023 kehtib AS Haljala Soojus kaugküttepiirkonnas soojuse piirhinnana 105,036 €/MWh (koos käibemaksuga).

Alus: Konkurentsiameti 29.09.2023 otsus nr 7-3/2023-140

Haljala aleviku soojamajanduse arengukava 2021-2032

Haljala Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 99 "Haljala aleviku soojamajanduse arengukava 2021-2032"

Haljala aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2021-2032

Haljala aleviku soojatorustiku rekonstrueerimise projekt

AS Haljala Soojus viib perioodil 01.10.2020 kuni 30.09.2022 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel (Projekti number: 2014-2020.6.02.20-0498) ellu projekti „Haljala aleviku soojatorustiku rekonstrueerimine".

Projekti käigus rekonstrueeritakse Haljala alevikus Aia, Põllu ja Tallinna mnt piirkonnas paiknevad amortiseerunud kaugküttetorustikud kaasaegseks eelisoleeritud kaugküttevõrguks. Peale selle kaugküttetorustiku rekonstrueerimist koosneb kogu Haljala aleviku kaugküttevõrk kaasaegsetest eelisoleeritud kaugküttetorustikest. Tööde käigus paigutatakse ümber ka praegu rekonstrueeritava kaugküttevõrguga samas künas paiknev ühisveevärgitorustik.

Projekti mahus rekonstrueeritakse ligikaudu 630 meetrit kaugküttetorustikku, mille tulemusel vähenevad kaugküttevõrgu kaod 101,7 MWh võrra ja arvestuslik CO2 heide 3,46 tonni võrra aastas.

 

Projekti elluviimise käigus on:

  1. Koostatud projektdokumentatsioon põhiprojekti detailsuses:
    1. OÜ HeatConsult TÖÖ NR 21078 „HALJALA KAUGKÜTTETORUSTIK SOOJUSVARUSTUS"
    2. Merindorf OÜ töö 021043 „Haljala kaugküttetorustikud. Veevarustuse välisvõrk."
  2. Haljala vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba 2112271/42759

Ettevalmistamisel on hanked ehitustööde teostamiseks ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks (hanked avaldatakse jaanuaris 2022). Projekti ehitustööd toimuvad 2022. aasta kevadel ja suvel.

 

Lisainformatsioon:

AS Haljala Soojus, Aivar Maurer, telefonil +372 5663 7713 või meili teel hsoojus@gmail.com

Projektijuht Toomas Tutt, telefonil +372 505 5218 või meili teel toomas@heto.ee

Toimetaja: KENT KERNER