Toolse küla Suvila mü DP

27.12.17

Toolse küla Suvila kinnistule (katastritunnus 88703:003:0060) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 23.11.2011 korraldusega nr 600 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: ehitusõiguse täpsustamine ja vajadusel täiendava ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, looduskaitseliste piirangute, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA