Asjaajamisjuhised

13.02.19

Kõik asutusse saabunud ja asutusest väljasaadetud kirjad ja muud dokumendid (välja arvatud raamatupidamise alusdokumendid) registreeritakse elektroonilises dokumendiregistris Amphora. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Haljala valla veebilehelt.

Avaldusi ja taotlusi võetakse vastu:

Paberkandjal:

- tööajal Haljala vallamaja kantseleis Mere tn 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa;

- tööajal Haljala teenuskeskuses Rakvere mnt 3 Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa;

- tööaja väliselt on võimalus postitada vallamaja seinal asuvasse postkasti;

- postiga aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa.

- postiga aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa

Elektrooniliselt: e-posti aadressil haljala@haljala.ee või läbi dokumendivahetuskeskuse (DVK)

 

Avaldusele vastamine

Avaldusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Teabenõudega küsitakse vallavalitsuses juba olemas olevat avalikku teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Kui küsite teabenõudega vallavalitsuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue, vaid märgukiri või selgitustaotlus. Sel juhul on vastamistähtaeg 30 kalendripäeva.

 

Arvete ja riigilõivu tasumine pangaülekandega

Saaja: Haljala Vallavalitsus

Arvelduskontod:

SEB Pank EE291010502009480009

Swedbank EE492200221011363010

 

Haljala vallavalitsus võtab vastu ka e-arveid

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017 ja alates 1. juulist 2017 on ettevõtjatel kohustus saata avalikule sektorile e-arve standardile vastavaid e-arveid.

Haljala vallavalitsus on juba valmis e-arveid vastu võtma dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu.

 

Palume arved saata vaid üks kord – kas otse otse asutuse dokumendihaldussüsteemi läbi DVK või aadressile arved@haljala.ee

Toimetaja: KATRIN KIVI