Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine

05.03.18

KIK logo

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA KIK) nõukogu otsusega 14.06.2016 kaasrahastatakse Keskkonnaprogrammist OÜ Vihula Valla Veevärgi projekti "Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine".

 

Projekti raames Võsupere ja Palmse külades teostatakse 2018. aastal järgmised ehitustööd:

  1. Rekonstrueeritakse Võsupere puurkaevpumpla veetöötlusjaamaks.

Ehitaja: OÜ Schöttli Keskkonnatehnika

Projektijuht: Raul Juhkam, +372 512 5699 raul@schottli.ee

 

  1. Rajatakse Reoveepuhastusjaam.

Ehitaja: AS TREV2 grupp

Projektijuht: Lennar Vijar, +372 5621 5071 lennar.vijar@trev2.ee

 

  1. Rajatakse ühiskanalisatsioon ja rekonstrueeritakse ühisveevärk.

Ehitaja: OÜ Kinnisvaraehitus

Projektijuht: Leho Länts, +372 5349 1513 leho@kinnisvaraehitus.ee

 

Ehitustööde põhiprojekti koostajaks on OÜ Keskkond ja Partnerid.

 

Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. Projektijuht Kaarin Kõiv: tel. +372 5650 9213, kaarin@ppe.ee

 

Ehitustööd toimuvad perioodil aprill – oktoober 2018. Ehitustöödega kaasnevad paiguti ebamugavused elanikele ja klientidele. Vabandame.

 

Kui teil tekib küsimusi või probleeme ehitustööde tõttu, siis nende tõhusaks lahendamiseks soovitame kõigepealt pöörduda ehitaja projektijuhi poole ja seejärel omanikujärelevalve esindaja poole.

 

Projekti tulemusena tagatakse joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele, parandatakse veevärgi varustuskindlust, luuakse ühiskanalisatsioon ja keskne reoveekäitlus.

 

(OÜ Vihula Valla Veevärk projektijuht: Toomas Tutt, +372 505 5218 toomas@heto.ee)

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA