Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Toimetaja: MADIS TÄNAVA