Kakuvälja küla Kadaka mü DP

27.12.17

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 57.

 

DP joonis

DP seletuskiri

DP situatsioon

hoonestiilid 1

hoonestiilid 2

 

Moodustatavatele katastriüksustele kohanimede ja koha-aadresside määramine:

vallavalitsuse korraldus ja asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA