Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a mü-de DP

28.12.17

Detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 19

Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a  mü-de DP on algatataud 31.03.2010 Lainela puhkeala ja lähiümbruse detailplaneeringu koosseisus; vallavalitsuse korraldusega 22 juuni 2011 nr 218 jätkatakse iseseisva menetlusega.
Planeeringu eesmärk on taristu ja hoonete ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus ca 1,3 ha.

 

DP asendiplaan

DP põhijoonis

Seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA