Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b mü DP

22.12.17

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

DP avalik väljapanek toimub 04.juuni - 18.juuni 2012 vallamajas, Võsul, Mere tn 6 ja Käsmu meremuuseumis tööaegadel.

DP asendiplaan

DP hoonesus

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA