Haljala Vallavolikogu komisjonide protokollid

3.05.21

Volikogu komisjonide protokollid on leitavad dokumendiregistrist:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjon
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon
 3. Haridus- ja noorsookomisjon
 4. Kogukonnakomisjon
 5. Kultuuri- ja spordikomisjon
 6. Revisjonikomisjon

Sotsiaalkomisjoni protokollidega tutvumiseks tuleb esitada põhjendatud teabenõue

 

Volikogu komisjonide koosolekute päevakorrad:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjon
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon
 3. Haridus- ja noorsookomisjon
 4. Kogukonnakomisjon
 5. Kultuuri- ja spordikomisjon
 6. Sotsiaalkomisjon

 

Volikogu komisjonidest osavõtt:

 1. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekud 1-43
 2. Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni koosolekud 1-26 ja 27-40
 3. Haridus- ja noorsookomisjoni koosolekud 1-32
 4. Kogukonnakomisjoni koosolekud 1-32
 5. Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekud 1-31 ja 32-37
 6. Revisjonikomisjoni koosolekud 1-4
 7. Sotsiaalkomisjoni koosolekud 1-27